Inwestycje

Dolnośląskie: Trzebnica z dofinansowaniem

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 września 2021 09:12

Dolnośląskie: Trzebnica z dofinansowaniem

Ogrzeją budynki wodą z podziemia

Przedsięwzięcie pn. „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy” na Dolnym Śląsku, zostało dofinansowane przez NFOŚiGW kwotą 17,3 mln zł. Inicjatywa będzie pierwszym krokiem w kierunku zbudowania lokalnej geotermii ogrzewającej ekologicznym ciepłem miejskie i gminne budynki.

Główny cel przedsięwzięcia – informuje NFOŚiGW, to rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych i  określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych, w tym analiza mineralizacji, wydajności i temperatury znalezionych wód w utworach monokliny przedsudeckiej i jej podłożu. Rozpoznanie zostanie przeprowadzone za pomocą otworu geotermalnego Jadwiga T-1 o głębokości 3000 m. Koszt całkowity działania sięgnie 18,7 mln zł.

„Prognozowane parametry wody termalnej w Trzebnicy mogą wynieść: temperatura 80 oC, wydajność 30m3/h, a oczekiwana mineralizacja 150g/dm3 (lub mniejsza). Oprócz odwiertu, pod nadzorem geologicznym, wykonane zostaną prace badawcze- hydrogeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne. Posłużą opracowaniu pełnej dokumentacji hydrogeologicznej. Pod koniec projektu przewidziano także demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywację terenu i utylizację odpadów”- informuje o szczegółach projektu Fundusz.

Dzięki wykonanemu odwiertowi przebadane zostaną wody termalne, a wyniki tych badań pozwolą na podjęcie decyzji o ewentualnym, dalszym, ciepłowniczym wykorzystaniu otworu. Przedsięwzięcie, uzyskało pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska i będzie wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wsparcie finansowe dla inwestycji umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przekazanie bezzwrotnej dotacji zostało potwierdzone umową podpisaną 7 września br. w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz Burmistrza Trzebnicy Marka Długozimę.

Redaktor Wodociągowiec

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 września 2021 09:12
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Platforma do zdalnego na…

  Aquanet S.A. wybiera PSI Polska na dostawcę systemu SCADA

  Szczecińskie wodociągi …

  Pomagamy naturze. Szczecińskie wodociągi i pszczoły

  Wody Polskie sie zamykaj…

  Jednostki Wód Polskich do 9 kwietnia pozostaną zamknięte dla osób z zewnątrz

  Lublin: Oczyszczalnia za…

  Budowa elektrowni fotowoltaicznej za 850 tys. zł.