Loading...

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wodociągowiec.pl Sp. z o.o.

 z siedzibą w Nowogardzie  72-200 ul Księcia Józefa Poniatowskiego 68a.  KRS0000868098 NIP 8561923261 REGON 387431540.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

 1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
 2. Administratorem danych jest Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania.
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
  2. monitorowania nadużyć,
  3. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych

 1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia. Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych. W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn. W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
 2. Administratorami danych jest Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania.
 3. Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
  2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  3. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, za pomocą dostępnych funkcjonalności lub pisząc na biuro@wodociagowiec.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
 6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.wodociagowiec.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacje o przysługujących prawach użytkowników serwisu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania przeniesienia danych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

 

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem biuro@wodociagowiec.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (w związku z RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,

informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wodociagowiec.pl Sp z o.o ,

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO w celach świadczenia usług droga elektroniczną, zbierania danych statystycznych( np. o regionie z jakiego połączenia nastąpiło)

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie będzie skutkować brakiem możliwości  realizacji świadczeń  usług droga elektroniczną

- administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa lub umów powierzenia w zakresie realizacji członkostwa, obsługi administracyjnej, prawnej oraz rachunkowej,

-Pani/Pana dane  będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu  wycofania zgody lub do cofnięcia zgody, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalszego przechowywania przetwarzanych danych osobowych

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KLIENTA REALIZOWANY NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU Z ART. 13 UST. 1 I 2 RODO (Facebook)

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wodociagowiec.pl Spółka z o.o. Kontakt do administratora – siedziba ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68a Nowogard. tel.605075779, e-mail – biuro@wodociagowiec.pl
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z wykorzystaniem portalu społecznościowych Facebook w celu przedstawienia oferty naszych usług oraz działań podejmowanych przez Wodociągowiec.pl, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 pkt. 1 lit. F  RODO).  
 3. Przetwarzamy Pani/Pan dane osobowe, jeśli dobrowolnie odwiedzili Państwo nasze konto na portalu społecznościowym, skomentowali nasze posty lub dokonali subskrypcji profilu firmowego przez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”. W każdej chwili może Pani/Pan przestać obserwować fanpage, a także usunąć samodzielnie własne komentarze.   Zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  •  identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  •  zdjęcie profilowe;
  •  inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) umieszczane dobrowolnie przez Panią/ Pana pod naszymi postami;
  •  treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu)
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil firmowy.

Zasady obowiązujące na fanpage są ustalane przez Wodociagowiec.pl, jednakże zasady przebywania w portalach społecznościowych określone są w regulaminach Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms/update ).

 1. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na zasadach wyrażonych w art. 15-19 RODO.
 2. Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Pani/u prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Wodociagowiec.pl do czasu cofnięcia zgody lub przez okres prowadzenia fanpage’a/ konta.  Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie w sytuacji, gdy nadal będziemy utrzymywać z Panią/ Panem kontakt/relacje, np. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wodociagowiec.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe zasady przechowywania Pani/Pana danych, a w szczególności okresy retencji określone zostały w regulaminie Facebooka.
 4.  Facebook może przekazywać Pani/Pana z dane poza EOG.Konieczność podania danych osobowych wynika z regulaminów portali społecznościowych Facebook