Loading...

Polityka Cookies

Polityka Cookies i powiadomienia  push

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Cookies oraz inne technologie mogą pobierać informacje o użytkowniku (o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Portalu.
 2. Zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych (funkcjonalności strony). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) przechowuje się je przez okres do pięciu lat.
 3. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w niniejszej „Polityka cookies i powiadominia push”.

 

§ 2

Jakie cookies są używane

 1. Niektóre z wykorzystywanych przez Usługodawcę  plików cookies są niezbędne, gdyż umożliwiają użytkownikom poruszanie się po stronie i korzystanie z niej, np. dostęp do obszarów bezpiecznych i treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.
 2. Używamy także funkcjonalnych plików cookies do zapisywania informacji umożliwiających dostosowanie strony do potrzeb i preferencji użytkowników, np. do zapamiętania preferowanego języka lub regionu, lub faktu, że użytkownik wypełnił już ankietę. Informacje te mają bardzo ograniczone zastosowanie i są przechowywane tylko przez określony czas. Mają charakter całkowicie anonimowy i Usługodawca nie  korzysta z nich w żadnym innym celu.
 3. Usługodawca  korzysta z usług analitycznych, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez Usługodawcę  treści są przydatne, czym interesują się Użytkownicy i w jaki sposób można udoskonalić działanie Portalu. Ponadto Usługodawca używa web beacons lub tracking pixels do liczenia odwiedzin strony oraz performance cookies do sprawdzania, ilu indywidualnych Użytkowników i jak często odwiedza nasz Portal. Te informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Usługodawca nie używa ich do ustalania tożsamości użytkowników. 

 

§ 3

Kontrola plików cookie

 1. Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Portalu, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 2. Pliki Cookies można kontrolować za pomocą przeglądarek. Większość przeglądarek umożliwia sprawdzenie, jakie pliki cookies zostały zainstalowane na komputerze użytkownika i usunięcie ich lub zablokowanie plików cookies pochodzących z wybranej strony internetowej lub ze wszystkich stron. Warto jednak pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookies spowoduje utratę preferowanych ustawień strony, w tym opcji rezygnacji z plików cookies, która wymaga instalacji takiego pliku w komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ or http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3. Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

§ 4

Zewnętrzne usługi internetowe

 1. Ikonki społecznościowe pozwalają naszym Użytkownikom dzielić się stronami lub umieszczać na nich zakładki. Umożliwiają one połączenie ze stronami społecznościowymi innych firm, które mogą rejestrować informacje dotyczące działalności użytkownika w Internecie, w tym działań dokonywanych w Portalu. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron i zachowania prywatności.
 2. Portal korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Podobnie jak w przypadku ikonek społecznościowych, nie jesteśmy w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych Użytkowników.
 3. Mamy prawo dokonywać okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszej „Informacji o cookies. Dzięki regularnej weryfikacji „Polityka cookies i powiadominia push ” Użytkownicy Portalu mogą poznać sposoby ich zastosowania

§ 4

Powiadomienia  Push

Użytkownik ma możliwości zezwolenia  swojej przeglądarce na odbieranie informacji z naszego Portalu. Dzięki temu możesz otrzymywać wprost na swój ekran darmowe powiadomienia o najciekawszych publikacjach. Nie musisz podawać żadnych danych, a z usługi możesz korzystać niezależnie na komputerze i telefonie.

Jeśli nie chcesz korzystać z powiadomień Push możesz  w każdej chwili je wyłączyć korzystając z  niniejszej instrukcji:

Jak wyłączyć powiadomienia w przeglądarce Firefox na komputerze?

 1. Wejdź w menu programu i wybierz Opcje.
 2. Wybierz zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo i przejdź do sekcji Uprawnienia.
 3. Znajdź hasło Powiadomienia i kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się tuż obok.
 4. Wybierz portal i kliknij Usuń witrynę

Jak wyłączyć powiadomienia w przeglądarce Chrome na komputerze?

 1. Wejdź w menu programu i wybierz Ustawienia.
 2. Przewiń stronę i kliknij Zaawansowane.
 3. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia treści.
 4. Znajdź zakładkę Powiadomienia.
 5. W grupie Blokuj kliknij przycisk Dodaj, wpisz adres portalu i potwierdź wybór.

 

Jak wyłączyć powiadomienia w przeglądarce Chrome na urządzeniu mobilnym?

 1. Wejdź w menu programu i wybierz Ustawienia.
 2. W sekcji Zaawansowane kliknij Ustawienia witryn.
 3. Znajdź zakładkę Powiadomienia.
 4. W grupie Dopuszczone wybierz portal, kliknij hasło Powiadomienia i wybierz Blokuj.

Jak wyłączyć powiadomienia w przeglądarce Opera na komputerze?

 1. Wejdź w menu programu i wybierz Ustawienia.
 2. Otwórz zakładkę Zaawansowane.
 3. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia treści.
 4. Znajdź zakładkę Powiadomienia
 5. W grupie Blokuj kliknij przycisk Dodaj, wpisz adres portalu i potwierdź wybór

Jak wyłączyć powiadomienia w przeglądarce Safari na komputerze?

 1. Wejdź w menu programu i wybierz Preferencje.
 2. Otwórz kartę Witryny.
 3. Znajdź zakładkę Powiadomienia.
 4. Wskaż/zaznacz witrynę i usuń ją z listy lub zablokuj powiadomienia witryny, korzystając z rozwijanego menu.

 

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

w Wodociągowiec.pl Sp z o.o.

Data przyjęcia:            01.01.2021

Zatwierdzone przez: Wspólnicy Zarządzający:    Damian Simiński, Szymon Różański

Spis treści

Wstęp

Definicje.

Cel i znaczenie dokumentu.

Opis organizacji

    Czynności przetwarzania i zgodność z prawem..

Kontekst prawny.

Czynności przetwarzania danych osobowych.

    Transparentność przetwarzania.

    Zgodność z prawem, niezbędność i ograniczenie okresu przetwarzania.

Inspektor Ochrony Danych.

Prawa osób których dane dotyczą.

Postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych.

    Ryzyko.

    Środki bezpieczeństwa.

Obszar przetwarzania.

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana w celach dowodowych.

Administrator (danych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania im w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, szczególne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organ publiczny powołany celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii.

Cel i znaczenie dokumentu

Niniejszy dokument opisuje charakter, zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych, definiuje rolę organizacji w procesie przetwarzania oraz zapewnia rozliczalność wobec podmiotów danych oraz organu nadzorczego. Określa kontekst prawny oraz odpowiedzialność wewnątrz organizacji. Polityka opisuje również środki organizacyjne i techniczne stosowane w celu ochrony danych, a tym samym osób, których dane dotyczą.

Opis organizacji

Przedsiębiorstwo "Wodociagowiec.pl" [dalej Wodociagowiec.pl, Spółka] jest portalem medialnym specjalizującej się w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Odbiorcami są użytkownicy Internetu, zarówno w Polsce, jak i innych krajach na terenie Unii Europejskiej.

Czynności przetwarzania i zgodności z prawem

Wodociagowiec.pl jako portal branżowy jest administratorem danych pracowników, zleceniobiorców i kontrahentów, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług i odwiedzających konta promujące spółkę w mediach społecznościowych.

Konteks Prawny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wodociagowiec.pl zobowiązana jest do przestrzegania przepisów zawartych między innymi w:

 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]
 • ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r
 • ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 • ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.
 • ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.
 • ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r.
 • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym z dnia 26 lipca 1991 r.

Czynności przetwarzania danych osobowych

Wodociagowiec.pl przetwarza dane klientów i kontrahentów postaci tzw. informacji identyfikujących, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych pracowników jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy oraz obowiązkami ustawowymi Spółki jako płatnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych.

Zakres przetwarzanych danych zleceniobiorców również wynika z konieczności wykonania obowiązków związanych z koniecznością rejestracji zleceniobiorcy w systemie Płatnik.

Dane osobowe pracowników i zleceniobiorców są przekazywane na podstawie przepisów prawa innym podmiotom, takim jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, lekarze medycyny pracy.

Wodociagowiec.pl współpracuje z podmiotami, które przetwarzają dane w jego imieniu, tj. CodiFive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16

Cele przetwarzania

Wodociagowiec.pl przetwarza dane w następujących celach:

 • realizacji umów z klientami,
 • odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości zamówień na reklamę napływające za pośrednictwem poczty e-mail,
 • realizacji umów z kontrahentami,
 • dochodzenia i obrony roszczeń,
 • rekrutacji pracowników,
 • realizacji umów z pracownikami i zleceniobiorcami lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy
 • obowiązków prawnych wynikających z rozliczenia zawartych umów (podatki i ubezpieczenia społeczne)
 • prowadzenia konta na portalu Facebook, LinkedIn, Instagram

Transparentnośc przetwarzania

Wodociagowiec.pl informuje o przetwarzaniu ich danych i zamieszcza stosowne informacje na stronie internetowej.

Zgodnośc z Prawem niezbędnośc i ogranicznie okresu przetwarzania

Wodociagowiec.pl musi samodzielnie zadecydować jakie informacje o klientach będzie zbierał i wykorzystywał, nie ma bowiem przepisów, które określałyby zakres danych w sposób generalny. Dlatego kluczowym wymogiem jest zasada legalizmu (zgodności z prawem) i minimalizmu, czyli dostosowanie zakresu przetwarzanych informacji do celu przetwarzania.

Najistotniejszą podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest wykonywanie umowy, której osoba ta jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), co pozwala na pozyskiwanie i wykorzystywanie tych danych, które są niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy.

Kolejną przesłanką przetwarzania danych klientów jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w przypadku wystawiania faktur za wykonaną usługę zakres danych wymaganych do prawidłowego wystawienia faktury jest regulowany przepisami.

Czas przetwarzania danych osobowych klientów na podstawie umowy i konieczny do wypełnienia obowiązków prawnych to czas trwania umowy, a następnie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano rozliczeń z klientem.

Na podstawie zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przetwarzane mogą być dane umożliwiające kontakt z klientem, np. imię i nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail, zwłaszcza w przypadku zapytań o wycenę zamówienia reklamy, nieskutkujących zawarciem umowy.

W przypadku wyceny zamówień reklam Wodociagowiec.pl przetwarza dane osobowe przez 30 dni, tj. okres ważności tej wyceny i jeśli nie doszło do zawarcia umowy dane są usuwane.

Po ustaniu ww.  przesłanek przetwarzania, dane osobowe klientów mogą być nadal przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Czas przechowywania danych osobowych kontrahentów wyznaczają przepisy podatkowe

Wodociagowiec.pl dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać minimalny zestaw danych wymagany do wypełnienia obowiązków prawnych oraz do wypełniania umów z kontrahentami.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane zgodnie z Kodeksem pracy (50 lub 10 lat w zależności od daty zatrudnienia, licząc do końca roku, w którym ustało zatrudnienie). Okres przechowywania danych zleceniobiorców zależy od tego, czy od wynagrodzenia odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez płatnika. Stosuje się wówczas takie same kryteria jak przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Jeżeli odprowadzano jedynie składkę zdrowotną okres przechowywania wynosi 5 lat.

Dane osobowe zbierane podczas rekrutacji również określane są przepisami Kodeksu pracy, a inne dane wykraczające poza ten zakres przetwarzane są na podstawie zgody. Dokumenty rekrutacyjne niszczone są po 6 miesiącach od daty zakończenia rekrutacji lub wpływu dokumentów poza rekrutacją.

Dane osób na portalu społecznościowym przetwarzane są na podstawie zgody, zgodnie z regulaminem portalu.

Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych, ponieważ nie wypełnia przesłanek wymienionych w art. 37 RODO, tj.: nie jest podmiotem publicznym, nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych i główna działalność Spółki nie polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Prawa osób które to dane dotyczą

W celu zapewnienia właściwej realizacji praw osób, których dane dotyczą wdrożono procedurę, określająca między innymi:

 • osoby lub stanowiska odpowiedzialne za reagowanie na wnioski osób fizycznych
 • sposób dokumentowania obsługi tychże wniosków
 • zbiory, które należy zweryfikować
 • podmioty, które należy informować w związku z realizacją wniosku
 • obowiązujące terminy udzielania odpowiedzi

Postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych

Celem skutecznego i zgodnego z przepisami działania w sytuacji naruszenia ochrony danych opracowano procedurę reagowania, która definiuje niezbędne kroki postępowania, wymagane do przeprowadzenia pełnego procesu obsługi naruszenia z naciskiem na ochroną osób fizycznych, zapobieganie następstwom naruszenia oraz informowanie organu nadzorczego (UODO). Procedura w szczególności określa:

 • sposób analizy i oceny naruszenia
 • kolejność podejmowania czynności w zależności od powagi naruszenia
 • zasady dokumentowania naruszenia.

Ryzyko

Ocena ryzyka dla podmiotów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, jest podstawą wykazania właściwego wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa. Wodociagowiec.pl dokonał audytu czynności przetwarzania oraz przeprowadził analizę ryzyka dla czynności mogących skutkować ryzykiem dla podmiotów danych.  Wodociagowiec.pl dokonuje ponownej analizy ryzyka w przypadku zmian w zakresie procesów przetwarzania lub zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

Wodociagowiec.pl przetwarza dane respektując przepisy prawa oraz stosując zarówno zabezpieczenia fizyczne jak i organizacyjne. Zabezpieczenia te odnoszą się do danych przetwarzanych w formie papierowej jak i elektronicznej zarówno w obszarze przetwarzania (miejsca wykonywania działalności) jak poza nim (przesyłanie dokumentów, dostarczanie zamówień)

Obszar Przetwarzania

Dane osobowe:

 • reklamodawców
 • partnerów biznesowych
 • użytkowników internetowych
 • gości

przetwarzane są w siedzibie firmy w Nowogardzie przy ul Księcia Józefa Poniatowskiego 68a.