Loading...

O nas

Czy Wiesz, że tylko 0,1% zasobów wody na Ziemi nadaje się do picia, a Polska należy do krajów o najskromniejszych zasobach wody w Europie?

To nie mit, to twarde i smutne zarazem fakty.

Dlatego musimy wspólnie wziąć odpowiedzialność za stan naszego środowiska naturalnego tak, aby chronić świat przed ekologiczną zagładą.

Nie możemy zapominać, że woda to prawdziwy skarb, bez którego nie ma życia i naszej przyszłości. 

Wiedzą to doskonale ludzie pracujący w branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

To właśnie z myślą o nich zbudowaliśmy portal Wodociągowiec.pl.

Wodociągowiec.pl jest ogólnie dostępną, bezpłatną platformą informacyjną. Stanowi miejsce wymiany doświadczeń i spotkań całej branży. Wodociągowiec.pl to baza fachowych publikacji, opinii, komentarzy, a także aktualności z życia rynku wodociągowo - kanalizacyjnego, firm wodociągowych, kooperujących, izb i stowarzyszeń branżowych, czy też związanych z tym segmentem rynku instytucji publicznych i naukowych.

Jesteśmy Waszym najszybszym i najbardziej przystępnym źródłem informacji, oknem na Świat oraz miejscem wymiany wiedzy na temat branżowego rynku!