Oczyszczanie ścieków

Inwestycja ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 26 kwietnia 2021 21:39

Inwestycja ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

Chrzanów Duży: Zakończono budowę bioreaktora na oczyszczalni

Na terenie Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym zakończono budowę reaktora biologicznego. Wartość całej inwestycji to 20,5 mln zł.  Nowy bioreaktor ma powierzchnię całkowitą 3.498,7 m2 i objętość 25.540,0 m3, a głębokość we wszystkich komorach wynosi 5,95 m.

Budowa bioreaktora na oczyszczalni

Realizacja kontraktu podzielona była na dwa etapy i odbywała się podczas ciągłej pracy oczyszczalni. W I etapie wybudowany został reaktor biologiczny F, po to aby możliwe było przetransportowanie do niego osadu czynnego z istniejącego reaktora AB. Następnie przeprowadzone została gruntowna modernizacja istniejącego bioreaktora.

Do Oczyszczalni w Chrzanowie Dużym  dopływają ścieki pochodzące z: Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gminy Brwinów, Gminy Milanówek, Miasta Podkowa Leśna. Z uwagi na dynamicznie rozwijające się aglomeracje i coraz większy strumień dopływających ścieków do oczyszczalni, konieczna stała się jej rozbudowa w zakresie możliwości przyjęcia i oczyszczenia tych ścieków. Istotą modernizacji biologicznej części oczyszczalni w zakresie przebudowy istniejącego reaktora AB, budowy reaktora F (nowego), wraz z modernizacją stacji dmuchaw, było zapewnienie odpowiedniej przepustowości i kubatury do usuwania ładunków zanieczyszczeń ze ścieków,z uwzględnieniem perspektywy rozwoju gminy Grodzisk Mazowiecki i okolicznych miast, a także możliwość przeprowadzania konserwacji i remontów w istniejącym reaktorze biologicznym (AB).

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, a generalnym wykonawcą firma Instal Warszawa Spółka Akcyjna.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach realizowanego przez ZWiK Projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość całej inwestycji to koszt netto 20,5 mln. złotych, z czego 11,6 mln pochodziło z budżetu UE, a 8,6 mln ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy bioreaktor ma powierzchnię całkowitą 3.498,7 m2 i objętość 25.540,0 m3, a głębokość we wszystkich komorach wynosi 5,95 m. Oba bioreaktory będą mogły pracować jako dwa porównywalne ciągi technologiczne.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 26 kwietnia 2021 21:39
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Pierwsza gmina w Polsce …

  Środa Wielkopolska stawia na pionierskie rozwiązania

  Pół kilometra wodociągu …

  Zakończyła się budowa sieci wodociągowej na ul. Kolorowej w Mierzynie - gm. Dobra Sz…

  Bałtyk to morze bardzo s…

  Rozmowa z Przemysławem Gruszeckim

  Sieniawa: MODERNIZACJA W…

  Powstaną trzy nowe komory filtracyjne