Zagospodarowanie osadów ściekowych

Jarocin: Odzyskają fosfor z osadów

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 sierpnia 2021 20:35

Pierwsza taka instalacja w Polsce

Jarocin: Odzyskają fosfor z osadów

W Cielczy pod Jarociem  budowana jest pierwsza w Polsce instalacja, w której z osadów pościekowych odzyskiwany będzie fosfor. Po montażu nowych urządzeń, teraz stacja przechodzi etap prób przedrozruchowych- informuje PWIK w Jarocinie.

W ostatnim czasie w Cielczy gościli przedstawiciele kanadyjskiej firmy OSTARA, którzy sprawdzali prawidłowy montaż i podłączenie nowych urządzeń. Specjaliści nie mieli zastrzeżeń do przeprowadzonych dotychczas prac. Próby przedrozruchowe zakończą się w połowie czerwca.

Pierwsza w Europie na wschód od Amsterdamu

Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie i jest stosowana od 15 lat na oczyszczalniach w Kanadzie i USA. Obecnie wdrażana jest także na oczyszczalni w TelAvivie. Już wkrótce stosowana będzie też w Cielczy. Na europejskim rynku technologia wdrażana jest przez firmę Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne. Zastosowano ją w ostatnich latach w trzech oczyszczalniach: w Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii. – Nie ma takiej instalacji w Europie, na wschód od Amsterdamu – podkreśla wyjątkowość inwestycji burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i dodaje, że już wkrótce oczyszczalnia ścieków w Cielczy, jako pierwsza w Polsce zakończy swój żywot, bo na jej miejscu pojawi się bardziej ekologiczna i ekonomiczna Stacja Odzysku Surowców. – Ze starą oczyszczalnią ścieków, stacja odzysku surowców nie będzie miała nic wspólnego – dodaje.

Ekologicznie i ekonomicznie

Pozyskiwany w ten sposób produkt wykorzystywany jest jako dodatek do nawozów podnoszący zawartość fosforu, dodatkowo ze względu na specyfikę składu chemicznego jest to fosfor w formie niewymywalnej tj. odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego w całym okresie wegetacji roślin.

W Gminie Jarocin produkt wykorzystywany będzie m.in. do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, które w ostatnim czasie poddane zostały rewaloryzacji.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni…

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji to jedna z trzech części całej modernizacji oczyszczalni. W ramach dwóch pozostałych zadań modernizowany jest ciąg technologiczny tzw. ściekowy oraz kompleksowo modernizowany i rozbudowywany jest ciąg przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną: dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje: biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania  rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków.

 

Realizacja całego projektu modernizacji oczyszczalni w Cielczy kosztować będzie ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową roboty budowlano – montażowe wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów mają zostać zakończone w połowie sierpnia 2022 roku, natomiast uzyskanie decyzji nawozowej planowane jest rok później.

…to część szerszego projektu z unijnym dofinansowaniem

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to ostatnie z zadań realizowanych w ramach jeszcze szerszego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na realizację tego ogromnego projektu o wartości ok. 270 mln zł PWiK pozyskał dofinansowanie w wysokości 136 mln zł. Poza modernizacją oczyszczalni przedsięwzięcie obejmuje zrealizowane już: rewitalizację osiedla Kopernika w Jarocinie, budowę Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, przebudowę najstarszego kanału przesyłowego w Jarocinie w ul. Poznańskiej oraz wykonywaną obecnie rewitalizację Śródmieścia Jarocina.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: PWiK Jarocin

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 sierpnia 2021 20:35
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wrocław: Rury sprzed wie…

  Najstarsze rury wodociągowe we Wrocławiu

  „Wodociągi Polskie” zapy…

  70% przedsiębiorstw „na minusie”- polityka taryfowa robi spustoszenie

  Zamontowali już zgarniac…

  Wodociągi Jaworzno gotowe na zimę

  Wody Polskie apelują

  Zrzucajcie mniej ścieków do Odry