Inne

Kryształowa Cegła dla MPWiK w Rzeszowie

Szymon Różański Dodany dnia: 18 lipca 2021 22:25

Kryształowa Cegła dla MPWiK w Rzeszowie

Nagrodzeni za budowę instalacji słonecznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Rzeszowa otrzymało nagrodę specjalną w międzynarodowym konkursie „Dom 2020" za najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Nagrodę specjalną kapituła konkursu przyznała rzeszowskiej spółce za budowę instalacji fotowoltaicznych.

Te powstały na terenie Zakładu Uzdatniania Wody oraz na elewacji budynku administracyjnego w Rzeszowie przy ulicy Naruszewicza.  Konkurs organizowało Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe z Lublina. Rzeszowski MPWiK od lat angażuje się w działania proekologiczne. Farma fotowoltaiczna powstała także na terenie oczyszczalni ścieków. Praca instalacji fotowoltaicznych jest systematycznie monitorowana. Z danych, które można zobaczyć na specjalnych elektronicznych tablicach można wyczytać jak bardzo istotne dla środowiska są instalacje fotowoltaiczne.

„Zasadzone drzewa - 617, przejechane kilometry 160 tysięcy" - takie informacje można m. in. przeczytać na monitorze w centrum sterowania i monitoringu nowej instalacji fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody rzeszowskiego MPWiK. Dane oczywiście się zmieniają z zależności od ilości wyprodukowanej przez farmę energii. Dyrektor techniczny MPWiK Robert Potoczny tłumaczy: - Ta informacja mówi nam m. in., że dzięki wyprodukowanej przez farmę ekologicznej energii oszczędziliśmy atmosferze tyle emisji dwutlenku węgla ile mogło by pochłonąć 617 drzew. Ale także tyle ile dwutlenku wyemitowałby samochód który przejechałby ponad 160 tysięcy kilometrów. To obrazuje jak wielki pozytywny wpływ na stan naszego powietrza może mieć produkowanie energii z alternatywnych źródeł.

Farma fotowoltaiczna na terenie stacji uzdatniania wody powstała na blisko 2,5 hektara powierzchni. Moc instalacji to 1,2 MW, a składa się na nią 4000 modułów fotowoltaicznych. Zamontowane są na wysokich wspornikach, w konfiguracji wschod-zachód. Chodzi o to by maksymalnie wykorzystać nasłonecznienie, a wsporniki też nie powstały bez powodu. Farma stoi na terenie zalewowym i to jest zabezpieczenie przed ewentualnym podtopieniem paneli.

58 falowników przetwarza prąd stały w prąd zmienny. Dwa transformatory o mocy 1250 kVA każdy, także usytuowane są w stacji na wysokich wspornikach. Nad całym procesem technologicznym czuwa specjalny system Scada, który nadzoruje i optymalizuje pracę urządzeń oraz analizuje i archiwizuje wszystkie dane.

Energia wytworzona przez instalację jest w całości przeznaczana na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody. Ewentualny nadmiar służy m. in. do zwiększenia wydajności pomp tłocznych pompujących wodę do zbiorników retencyjnych.

Kolejna proekologiczna inwestycja objęta konkursem to instalacja o mocy 14,9 kW, zlokalizowana na dachu budynku garażowego i elewacji budynku biurowego MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie. Powstały tam mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 14,9 kW energii. Składają się one z 44 modułów zainstalowanych na elewacji budynku w postaci fasady oraz na dachu garażu.

W 2016 roku na potrzeby własne rzeszowskiej oczyszczalni ścieków przy udziale środków Funduszu Spójności wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Wartość inwestycji to 4,9 mln zł brutto. Instalacja składająca się z 3220 sztuk paneli fotowoltaicznych została ustawiona na 2 ha powierzchni. W ramach inwestycji powstała tam także stacja inwerterów, rozdzielnia niskiego napięcia, rozdzielnia średniego napięcia oraz stacja transformatorowa.

Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Oczyszczalnia eksploatuje 3 kogeneratory zasilane biogazem o łącznej mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 1,5 MW.

Wprowadzenie systemu produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji pozwala na ich wzajemne uzupełnianie. W okresie maksymalnego nasłonecznienia biogaz magazynowany jest w zbiorniku biogazu i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w nocy.

Uzyskiwana w ten sposób energia zielona pokrywa w 80 procentach zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną oraz w 100 procentach zapotrzebowanie na energię cieplną, dzięki czemu w 2019 roku zaoszczędzono na zakupach energii elektrycznej i cieplnej łącznie 4,5 mln zł.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne MPWiK pozwalają na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1427 ton rocznie.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MPWiK Rzeszów

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 18 lipca 2021 22:25
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wielki Modernizator 2020

  WiK Opole z wyróżnieniem

  Grodków: to największy p…

  Powstało już 5 km kanalizacji

  PGW Wody Polskie

  Przedsiębiorstwa złożyły 3280 wniosków taryfowych

  Młodzieżowa OSP zwiedził…

  Wodociągi Leszczyńskie stawiają na edukacje