Działalność bieżąca

Marek Smółka, Rzecznik Prasowy MPWiK w m.st. Warszawie: skuteczne działania pozwolą utrzymać ciągłość także przy obecnej fali pandemii COVID-19

Damian Simiński Dodany dnia: 29 października 2021 10:54

Wodociągowiec.pl. Panie Rzeczniku, od blisko dwóch lat świat zmaga się z pandemią o dawno niespotykanym zasięgu. Nie bez znaczenia pozostaje ona dla funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, a konkretnie dla zachowania ciągłości usług. Jak widzicie to oczami MPWiK?

Marek Smółka, Rzecznik Prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: Ponieważ MPWiK w m.st. Warszawie świadczy usługi kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców stolicy, tzn. zaopatrzenia w wodę, a także odbioru i oczyszczania ścieków, oczywistym jest, że kwestia zapewnienia ciągłości tych usług jest dla nas celem zasadniczym i spółka od początku stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii realizuje decyzje władz i dostosowuje wewnętrzne procedury odpowiednio do wyzwań związanych z reżimem sanitarnym.

Wodociągowiec.pl. Wszystko na to wskazuje, że przed nami jesienna fala zakażeń. Czy MPWiK jest na nią przygotowany?

MS: Chciałbym zwrócić uwagę, że środki bezpieczeństwa podjęte w spółce na początku stanu epidemii, wiosną ubiegłego roku, obowiązują stale i nie zostały zniesione. Stale jesteśmy także w kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo sanitarne na szczeblach rządowym i samorządowym, z uwagą śledzimy sytuację w kraju, na świecie i dostosowujemy do niej bieżące działania. Sytuacja wynikająca z pandemii oczywiście nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednocześnie systemy zarządzania obowiązujące w spółce, w tym w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczają ciągłość działania nie tylko w zakresie dostarczania mieszkańcom wysokiej jakości wody i bezpiecznego odbioru ścieków, ale także w kwestii usuwania awarii i prowadzenia inwestycji, począwszy od modernizacji sieci, a skończywszy na wielomilionowych, ogromnych i skomplikowanych inwestycjach, jak budowa kolektorów tranzytowo-retencyjnych.

Wodociągowiec.pl. Podmioty branżowe w kwietniu ubiegłego roku identyfikowały obszary dla Spółek wrażliwe, wdrażały szereg wewnątrzzakładowych regulacji, rotacyjne systemy pracy i wiele innych procesów mających zminimalizować skutki ewentualnych zakażeń wśród pracowników. Jak to wyglądało i wygląda w Waszej Firmie?

MS: Wśród pracowników spółki wdrożyliśmy szereg obostrzeń dotyczących kontaktów, poruszania się w obiektach czy stosowania środków ochrony, jak maseczki i płyny do dezynfekcji. Trzeba podkreślić, że nasi pracownicy stosują się do tych zasad, wykazują zrozumienie dla nadrzędnego celu, jakim jest zachowanie ciągłości działania i współpracują w tym zakresie z Zarządem i kadrą kierowniczą. To pozwala niwelować do minimum ryzyko zachorowań. Wśród pracowników prowadzimy także skuteczną kampanię zachęcającą do szczepień przeciwko COVID-19. Do informowania o ogólnospołecznych korzyściach szczepień wykorzystujemy kanały społecznościowe, intranet czy newsletter. W kampanię tę zaangażowało się wielu pracowników różnych szczebli, w tym kadra zarządzająca.

Wodociągowiec.pl. Jak rozwiązaliście Państwo problematykę bezpośredniego kontaktu z klientem?

MS: Ograniczyliśmy obsługę bezpośrednią w Dziale Obsługi Klienta, kładąc nacisk na kontakt ze spółką drogą elektroniczną – poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta, e-mail, a także kontakt telefoniczny i listowny. Na wizyty w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego należy się umawiać telefonicznie, przed wejściem do budynku klienci mają mierzoną temperaturę, a podczas obsługi są zobowiązani do przestrzegania zasad dystansu społecznego. Punkt został także wyposażony w dodatkowe środki ochrony, jak przesłony oddzielające pracowników od klientów. Aby ograniczać ryzyko, odczyty wodomierzy zamontowanych w piwnicach odbywają się w okresie spadku zachorowań na COVID-19, natomiast w przypadku urządzeń zlokalizowanych w studniach i komorach wodomierzowych odczyty są wykonywane. Pracownicy zajmujący się odczytami wodomierzy są oczywiście wyposażeni w środki ochrony osobistej, rzecz jasna w trosce o bezpieczeństwo własne, ale także naszych klientów. Stale natomiast pozyskujemy dane z wodomierzy wyposażonych w urządzenia pomiarowo – transmisyjne przesyłające odczyty zdalnie. Każdorazowo o wprowadzanych zmianach informujemy naszych klientów z wyprzedzeniem.

Wodociągowiec.pl. Warszawskie MPWiK bardzo aktywne w ostatnim okresie jest w mediach społecznościowych, czy też na kanale Youtube. Czy to także skutek przeniesienia ciężaru informacyjnego do internetu?

MS: Spółka przeniosła cały szereg aktywności społecznych do kanałów społecznościowych przygotowując wydarzenia w formule online. Media społecznościowe od początku epidemii spółka wykorzystuje także do edukowania mieszkańców w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Wodociągowiec.pl. Awarie to temat trudny, spędzający sen z powiek pokoleniom wodociągowców. Radzicie sobie z nimi w dobie pandemii? Ma ona jakiś negatywny wpływ na szybkość i skuteczność reakcji służb pierwszego reagowania?

MS: Jeśli chodzi o szybkość reakcji na awarie, obowiązujące w spółce procedury nie mają na nią wpływu. Każdorazowo ekipy pogotowia MPWiK reagują tak samo szybko, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią. Dla MPWiK dobro mieszkańców, ich poczucie komfortu, jest sprawą priorytetową, dlatego dokładamy wszelkich starań, by uciążliwości związane z awariami sieci czy z pracami nad ich usuwaniem, trwały możliwie najkrócej.

Wodociągowiec.pl. Odnoszę wrażenie, że życie w MPWiK niewiele zmieniło się od czasu wybuchu Pandemii. Czy tak Pan to postrzega?

MS: Można powiedzieć, że niektóre narzędzia czy sposoby działania się zmieniły, ale cele nadrzędne do realizacji pozostają niezmienne, to wynika z naszej misji. Dlatego prowadzone jak dotąd skuteczne działania pozwolą utrzymać ciągłość także przy obecnej fali pandemii COVID-19.

Wodociągowiec.pl. Gratuluję zatem skuteczności działania i dziękuję za rozmowę.

 

Z rzecznikiem prasowym Wodociągów Warszawskich Markiem Smółką rozmawiał Damian Simiński, Redaktor Naczelny Wodociagowca.pl

PRACE MODERNIZACYJNE DLA MPWIK W WARSZAWIE - T4B

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 29 października 2021 10:54
 • Komentarze (1)
  Image placeholder
  Image placeholder

  Teraz to juz chyba wszystkie firmy z branzy maja wdrozone jakies procedury

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Akcja bezpłatnych badań …

  Inicjatywa ma uświadomić zagrożenia związane z korzystaniem wody ze studni.

  Warszawa: ciekawy sposób…

  Warszawa: ciekawy sposób na dodatkową retencję

  Walka o stawki za wodę i…

  Warszawa: MPWIK utrzymuje wysokość taryf

  Technologia nagrodzona M…

  Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych