Zarządzanie kryzysowe

Najnowsze dane PSH

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:22

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 marca 2023 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w marcu 2023 r. w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również w innych województwach, w tym w szczególności w województwie: lubuskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim i śląskim.

 

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1). Lokalnie stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera.

Do lokalnego braku rezerw może dochodzić w północnej i w zachodniej części kraju.

 

Powyższy rysunek przedstawia prognozę występowania niżówki hydrogeologicznej dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej. Według tego wariantu w marcu 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego oraz w południowej części województwa zachodniopomorskiego, północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, centralnej części województwa wielkopolskiego i południowej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na pozostałym obszarze kraju, jeśli niżówka wystąpi, przewiduje się, że będą to wyłącznie zdarzenia o charakterze lokalnym.

W wymienionych powyżej województwach utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego.

W związku z poprawą sytuacji hydrogeologicznej w obrębie województw: lubuskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego odwołuje się stan zagrożenia dla tych obszarów.

Informację o aktualnym stanie zagrożenia hydrogeologicznego przedstawiono w Ostrzeżeniu Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 2/2023.  Aktualizacja prognozy planowana jest na koniec marca 2023 r.

 

Źródło: PSH

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:22
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Odbiór 8 km sieci w Ciek…

  Wodociągi Kieleckie inwestują

  Wodociągowcu pamiętaj o …

  Wody Polskie bardzo szczegółowo przygląda się pozycjom kosztowym, na które wpływ ma,…

  Kawa z ekspertem: wtorek…

  Kawa z ekspertem: zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych

  Będą spulchniać dno Wisły

  „Chude Wojtki” gotowe do pracy