#Inne

Sukcesy odtwarzania gatunku. Blaski i cienie bobrowej retencji

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2021 15:08

Sukcesy odtwarzania gatunku

Blaski i cienie bobrowej retencji

W Polsce mieszka ok. 137 000 bobrów. To ponad 4 razy więcej osobników, niż 20 lat temu! Dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie oznacza to wzmożoną obserwację rzek i budowli hydrotechnicznych również pod kątem działalności tych zwierząt. Na czym to polega?

Nasza krajowa populacja bobrów retencjonuje ok. 70 mln m3 wody - tyle, ile wynosi pojemność jeziora Gopło na Kujawach. Tymczasem musimy zgromadzić dodatkowe 4 mld m3 wody w kraju, aby powiedzieć #StopSuszy- akcji, którą na różnych obszarach prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Jak się okazuje, głównym zadaniem tej instytucji, poza ochroną mieszkańców przed suszą i powodzią, zrównoważonego gospodarowania wodami oraz ochroną wodnych zasobów, jest rozbiórka, a tak gdzie to potrzebne- modyfikacja bobrowych tam. Traktuje o tym art. 277 ustawy Prawo Wodne.  W tych dniach Wody Polskie podzieliły się z opinią publiczną działaniami jakie podejmowane są, aby bytowanie bobrów wpływało korzystnie na retencję wód.

- Zdolności retencyjne krajowej populacji bobrów szacuje się na ok. 70 mln m3 wody, co odpowiada pojemności jeziora Gopło na Kujawach czy jeziora Ryńskiego na Mazurach, przy krajowych potrzebach zwiększenia retencji o ponad 4 mld m3 wody. Dla porównania efekt trzyletniego programu Wód Polskich, dotyczący kształtowania zasobów wodnych w zlewniach rolniczych, w ramach którego budowane i odtwarzane są urządzenia piętrzące wodę w zlewniach rzek pozwoli na retencję ponad 32 mln m3 wody w środowisku, przy czym wartość ta może być kilkukrotnie wyższa, jeśli uwzględni się również zatrzymanie wody w istniejących systemach melioracyjnych – sieciach rowów, do których spiętrzone wody rzek włączonych w program retencji korytowej będą wprowadzać wodę na okres suszy. Oczywiście rola bobrów jest ważna, zwłaszcza w skali lokalnej, gdyż ci wodni inżynierowie potrafią uczynić z niejednego miejsca oazę bioróżnorodności i to właśnie jest dzika przyroda!- informują Wody Polskie.

Tamy bobrowe – kiedy je rozebrać a kiedy pozostawić nietknięte?

Możliwość operowania poziomem nawodnienia gruntów jest kluczowa zwłaszcza na terenach rolnych i zabudowanych. Wody Polskie realizują to wykorzystując system urządzeń wodnych – stopni wodnych, jazów i zastawek, przyjmując odpowiedni poziom piętrzenia w zależności od pory roku i sytuacji hydro-meteorologicznej, zapewniając bezpieczny odpływ wód ze zlewni w okresach nadmiaru opadów oraz jej retencję na czas suszy. W przypadku obecności bobrów na danym terenie, operowanie poziomem piętrzenia może mieć miejsce jedynie poprzez rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych, przy czym niedopuszczalne – poza wyjątkowymi sytuacjami – jest dokonywanie tych czynności w okresie rozrodu i wychowu młodych, dlatego Wody Polskie prowadzą te działania głównie w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną.

Rozbiórka czy modyfikacja tam bobrowych to jednocześnie najmniej inwazyjny sposób wpływu na regulację stosunków wodnych, nie ingerujący w miejsce spoczynku i wychowu młodych, czyli żeremia. Jednocześnie jest to najbardziej ekologiczne i proste działanie, które może skłonić bobry do przesiedlenia się na inne tereny, gdzie nie będą wchodzić w kolizję z siedliskami ludzkimi. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie lokalną populacją bobrów tam, gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna, rolna i rybacka, a także w pobliżu zabudowań i kluczowej infrastruktury oraz nie ingerowanie tam, gdzie bobry nie wywierają negatywnego wpływu na okoliczne mienie i jego użytkowanie.

Niemniej, działalność tych zwierząt należy traktować jedynie wspierająco, jako element retencji naturalnej, gdyż bez działań technicznych, w tym inwestycji w dużą retencję wód, nie uda nam się osiągnąć zakładanego wskaźnika retencji wód- podkreślają specjaliści z Wód Polskich.

Bóbr europejski Castor fiber to największy krajowy gryzoń. Tylko na przestrzeni ostatnich 20 lat jego populacja zwiększyła się ponad czterokrotnie, osiągając stan ok. 137 000 osobników i nadal rośnie. Gatunek ten, przez lata kojarzony z niedostępnymi i niezamieszkałymi terenami, coraz częściej osiedla się w stosunkowo niewielkiej odległości od siedzib ludzkich, a poprzez swoją działalność zmienia stosunki wodne zarówno w bezpośrednim otoczeniu swojego siedliska, jak również na terenach przyległych. Sieć krajowych rzek, rowów i kanałów tworzy sieć arterii wodnych, stanowiących system naczyń połączonych. Budowa tam przez bobry powoduje podniesienie zwierciadła wody tak w bezpośrednim otoczeniu tamy, jak również w korycie rzeki i rowów powyżej.

Wody Polskie udostępniły też 150 fotografii z różnych miejsc w Polsce, gdzie obserwuje się działalność bobrów, do wielu z tych zdjęć dodano też opisy. Pokazujemy kilka z tych zdjęć.

Opr. Redaktor Wodociągowiec

Źródło i Fot. Wody Polskie

##retencja ##ochrona środowiska ##powódź ##hydrologia
Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2021 15:08
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Poznbaj inne artykuły s tej kategorii.

  Inwestycja dla Wielopols…

  Wodą z Warty zasilą wyschniętą Wiercicę

  Dlaczego nie doszło do p…

  Odra płynąca przez Zbiornik Racibórz Dolny wróciła do pierwotnego koryta. Jednak prz…

  Będzie powódź?

  Dyrektor zlewni we Włocławku podaje się do dymisji

  Leki w ściekach- są pier…

  Pionierski układ w Jaworznie