inwestycje

Ważna inwestycja dla Podlasia

Szymon Różański Dodany dnia: 13 czerwca 2022 21:33

Podpisano umowę na remont jazów narwiańskich w miejscowości Babino i Rzędziany, które mają za zadanie piętrzenie wody w dolinie rzeki Narew na potrzeby Narwiańskiego Parku Narodowego. To kolejna inwestycja w  ramach rozwoju retencji korytowej na Podlasiu.

Obiekty zostały wzniesione w latach 80 XX wieku. W czasie eksploatacji dokonywano poprawek technicznych, które głównie polegały na zabezpieczaniu skarp górnych i dolnych budowli. Podstawową funkcją Jazów Babino i Rzędziany jest piętrzenie wody w dolinie rzeki Narew na potrzeby Narwiańskiego Parku Narodowego oraz rolnictwa. Zadaniem budowli jest poprawa stosunków wodno-powietrznych w dostosowaniu do potrzeb rolnictwa w okresie wegetacji. Piętrzenie wody na jazach jest prowadzone przez cały rok z 14 dniowymi przerwami umożliwiającymi migrację ryb oraz przerwami poświęconymi na zbiory pokosu traw. Pomiędzy miejscowościami Rzędziany i Babino występuje sieć rowów melioracyjnych, na które oddziałują przewidziane do remontu jazy. Spowolnienie swobodnego spływu wód rzeki Narew w tym jej starorzeczy - poprawi retencję korytową w obrębie rzeki jak i sieci rowów melioracyjnych.

Zakres robót remontowo-budowlanych obu jazów obejmuje: Remont konstrukcji ścian przyczółków, filarów, płyty dennej, umocnień jazu klapowego; Remont zamknięć klapowych jazu; Remont płyty mostowej opartej na ścianach i filarze jazu; Remont kładki stalowej jazu;    Remont budynków sterówek jazu;    Remont nawierzchni utwardzonych w obrębie sterówek i wjazdów na płytę przejazdową jazu.

Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Aktualnie trwają prace projektowe dotyczące przebudowy czterech jazów na Kanale Kuwaskim, dwóch jazów na rzece Jabłonka, ośmiu budowli piętrzących na rzece Gać oraz koryta i budowli piętrzących tj. dwóch jazów i zastawki na rzece Kulikówka.

Na etapie dokumentacyjnym jest także odbudowa koryta rzeki Rokietnica wraz z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi oraz budowa 2 jazów na rzece Skroda w miejscowościach Janowo i Zabiele. Szacunkowy koszt tych inwestycji  to ponad 30 milionów złotych. Dodatkowo na etapie sporządzania dokumentacji są dwa zadanie inwestycyjne:  remont śluzy Augustów – wartość  szacunkowa – 10 000 000 zł  i remont jazu na stopniu wodnym Augustów – wartość 4 000 000 zł.

Ogólny całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 9 mln złotych. Planowany termin ukończenia prac remontowych przypada na drugą połowę 2023 roku.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 13 czerwca 2022 21:33
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Nowy prezes Dąbrowskich …

  W dniu 30 czerwca br. Rada Nadzorcza Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. dokonała zmia…

  Kawa z ekspertem: „Orzec…

  Jędrzej Bujny: czy model cywilno prawny stanowi realna alternatywę?

  Szczecin: nowa usługa w …

  Szczecin: nowa usługa w Laboratorium Centralnym ZWiK

  Funkcja OCR w ZSI UNISOFT

  Rozwiązanie, które usprawni pracę w Twojej Firmie