Awarie Ekspolatacja systemów kanalizacyjnych

Amiblu żąda przeprosin - Uponor Infra pozywa do sądu

Damian Simiński Dodany dnia: 4 marca 2022 08:32

Nie milkną echa awarii sieci kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wisłą w Warszawie - jednego z głównych kolektorów sanitarnych przerzucającego ścieki do Oczyszczalni Ścieków Czajka.

24 lutego redakcja Wodociagowca.pl otrzymała oświadczenie firmy Amiblu, producenta rur GRP, zainstalowanych w uszkodzonym rurociągu, w którym Amiblu wzywa firmę Uponor Infra do złożenia przeprosin.

W odpowiedzi firma Uponor Infra, w przesłanym nam oświadczeniu, informuje o wystąpieniu przeciwko Prezesowi Zarządu i Prokurentowi Spółki Amiblu na drogę sądową.

 

Treści oświadczeń obu firm w wersji oryginalnej prezentujemy poniżej.

Firma Amiblu po opublikowaniu 17.01.2022 raportu przez MPWiK Warszawa wezwała w piśmie przedprocesowym polską spółkę Uponor Infra do złożenia przeprosin i zaniechania dalszych działań naruszających prawnie chronione dobra Amiblu, powołując się na roszczenia z tytułu ochrony dóbr osobistych oraz domagając się zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Podstawą wezwania są działania Uponor Infra polegające na rozpowszechnianiu informacji sugerujących, że to rzekoma wadliwość rur GRP, produkowanych przez Amiblu,  mogła być przyczyną awarii Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – czemu zaprzecza raport sporządzony na zlecenie MPWiK.

Zapowiadałem, że wszystkie działania narażające dobre imię Amiblu będą miały swoje konsekwencje. Nie można konkurować z innymi na rynku dyskredytując produkty innej firmy nie mając ku temu jednoznacznych dowodów. Pewne standardy obowiązują wszystkich - mówi Mariusz Maniara, prokurent Amiblu Poland, zarządzający sprzedażą na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji

Naszym celem jest usunięcie wątpliwości co do rzeczywistych przyczyn awarii w Czajce. Dlatego zwróciliśmy się do Uponor Infra o złożenia stosownych oświadczeń w związku z opublikowanymi artykułami. Jeżeli Uponor Infra nie spełni dobrowolnie żądań objętych treścią wezwania przedprocesowego Amiblu zamierza wystąpić na drodze sądowej ze stosownymi roszczeniami z tytułu ochrony dóbr osobistych oraz żądając zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji. To coś więcej niż ubieganie się o sprawiedliwość. Przyszłością polskiego przemysłu są kompozyty. Kwestionowane przez Amiblu zachowania Uponor Infra podważają  zaufanie do tego typu technologii materiałowej, co mogło uderzyć w wiele branż. Raport Politechniki Krakowskiej to doskonała okazja, by dotrzeć do społeczeństwa z przekazem, że tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym to bardzo efektywna opcja przy realizacji tak wysoko zaawansowanych inżynieryjnie przedsięwzięć jak Czajka. Chcemy rozwiać wątpliwości co do GRP potencjalnych zleceniodawców, na czele z miastem stołecznym Warszawa - podkreślił Prezes Zarządu Amiblu Polska Mariusz Grelewicz.

Wezwanie wystosowane przez prawników reprezentujących spółkę Amiblu jest związane z opublikowaniem artykułów autorstwa osób związanych z Uponor Infra, które sugerują, że przyczyną awarii rurociągu przesyłowego do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka, do której doszło pod koniec sierpnia 2020 r., mogła  być rzekoma wadliwość rur GRP. Uponor jest producentem konkurencyjnych w stosunku do Amiblu rur PEHD. Według treści wezwania artykuły tam wymienione wprowadzić w błąd uczestników rynku co do tego, że przyczyną awarii była wadliwość towarów Amiblu. Zaprzecza temu jednak konkluzja zespołu ekspertów z Politechniki Krakowskiej (powołanego przez Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego), zgodnie z którą przyczyną awarii rurociągu w oczyszczalni ścieków „Czajka” w lipcu 2020 r. był błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego.

Swoje wyroby poddajemy cyklicznym badaniom, przeprowadzanym zarówno przez nasz wewnętrzny dział kontroli jakości, jak i przez zewnętrznych audytorów i zewnętrzne laboratoria badawcze. Wiedzieliśmy więc ponad wszelką wątpliwość, że dostarczone dla tego projektu rury ciśnieniowe GRP cechują nawet wyższe parametry wytrzymałościowe niż zakładane w specyfice zamówienia - podkreślił Mariusz Maniara. - Gdyby było inaczej, nie wykorzystywano by ich w niemal wszystkich elektrowniach atomowych na świecie i we wszystkich elektrowniach w Polsce. Inny przykład zastosowania kompozytów to Boeingi i bolidy F1, których najbardziej newralgiczne elementy produkowane są z żywic epoksydowych. Obecnie w Polsce na szczęście bardzo często stosowane są te rozwiązania bo przede wszystkim są długowieczne. W trakcie testów okazało się, że taki rurociąg jest w stanie przetrwać nawet 150 lat.

 

W odpowiedzi na prośbę Wodociągowca.pl o ustosunkowanie się do sformułowanych przez Amiblu zarzutów, otrzymaliśmy oświadczenie firmy Uponor Infra, w którym czytamy:

W związku z opublikowaniem notatki prasowej przez firmę Amiblu Poland Sp. z o.o. m.in. na łamach Państwa portalu, zarzucającej firmie Uponor Infra Sp. z o.o. popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji oświadczamy, iż Uponor prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem najwyższych standardów i konkuruje na światowych rynkach z zachowaniem zasad wynikających zarówno z obowiązującego prawa, jak i z kodeksu dobrych praktyk Koncernu Uponor.

Wobec powyższego w dniu 28.02.2022 r. złożyliśmy w Sądzie Rejonowym w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu Amiblu Poland – p. Mariuszowi Grelewiczowi oraz przeciwko prokurentowi tej spółki – p. Mariuszowi Maniara, z uwagi na oczywiste zniesławienie firmy Uponor poprzez pomówienie o prowadzenie działalności w sposób, który może narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyrażamy przekonanie, iż wyrok wydany w sprawie karnej powstrzyma czarny PR, jaki Amiblu Poland stosuje przeciwko Uponor.

Jednocześnie informujemy, iż nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy komentować Ekspertyzy Politechniki Krakowskiej dotyczącej przyczyn awarii Oczyszczalni „Czajka”, gdyż publicznie nie ogłoszono jej treści. Jako odpowiedzialny podmiot nie komentujemy treści, które nie są nam znane.

Zwracamy jedynie uwagę, iż w treści komunikatu zamieszczonego przez MPWiK w Warszawie w dniu 17.01.2022 r. pada stwierdzenie - „W ocenie ekspertów Politechniki Krakowskiej błędem projektowym było przyjęcie założenia o 100% szczelności rurociągów”

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 4 marca 2022 08:32
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Szczecin: Budowa mostu n…

  Jeszcze tego lata połączy oba brzegi

  Felieton kadry naukowej …

  Brak poprawy jakości wód w dolnym biegu rzeki Odry

  Kawa z ekspertem: ochron…

  Dylematy branży w pandemicznej rzeczywistości

  Inwestycje w biogaz i fo…

  Wodociągi Chrzanowskie: dobry bilans energetyczny