Ekspolatacja systemów kanalizacyjnych

Dębica inwestuje w gospodarkę wod-kan

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 25 kwietnia 2021 19:14

Dębica inwestuje w gospodarkę wod-kan

Modernizacja kanalizacji i stacji uzdatniania

Podpisanie umowy na modernizacje SUWu

Kontynuowane są działania inwestycyjne w  ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko- informuje tamtejsza spółka Wodociągi Dębickie.

Jeszcze w marcu br. podpisano 3 umowy z wykonawcami zadania pn. „Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopowową w Dębicy – Etap II”.  Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie przebudowy i renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową o łącznej długości ponad 6,2 km i wartości ponad 4 mln zł netto- informują Wodociągi Dębickie.

Firma BLEJKAN S.A. ze Szczecina, metodą crackingu przebuduje kanalizację sanitarną ul. Rzeszowskiej i ul. Wielopolskiej o długości prawie 0,7 km. Renowację kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV w ul. Brzegowej, Rzecznej i Łąkowej o łącznej długości ponad 1,7 km przeprowadzi Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna z Nieznanowic. Trzeci Wykonawca – Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna wykona, także metodą rękawa utwardzanego promieniami UV, renowację kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,8 km zlokalizowanej w ulicach: Bojanowskiego, Cmentarnej, Grunwaldzkiej, Konarskiego, Leśnej, Łysogórskiej, Sobieskiego, Szaley Groele, Świętosława, Wielopolskiej i Rondo, a także na Rynku i Osiedlu Matejki.

Za nadzór inwestorski nad całością prac odpowiada Piotr Mazur Firma Inżynierska MAZPROK z Krakowa.

Wodociągi Dębickie informują, że wykonawcy mają czas na wykonanie zadań do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Natomiast w dniu 16 kwietnia b.r., w obecności Burmistrza Miasta Dębica,  Mariusza Szewczyka, Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Jacek Gil podpisał z Inżynierią Rzeszów SA kontrakt na modernizację dębickiej stacji uzdatniania wody – etap II. Wartość kontraktu to prawie 4,5 mln zł brutto. Do końca 2021 roku zmodernizowane zostaną sieci technologiczne na terenie dębickiej stacji uzdatniania wody. Modernizacja SUW jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wodociągi Dębickie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 25 kwietnia 2021 19:14
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Ważna rezolucja przyjęta…

  We wrześniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii do....

  Akcja bezpłatnych badań …

  Inicjatywa ma uświadomić zagrożenia związane z korzystaniem wody ze studni.

  Staw przestanie być ekol…

  Inwestycja w Świętochłowicach

  Więcej energii z odnawia…

  Nowa instalacja biogazowa