inwestycje

Inwestycja ze wsparciem NFOŚiGW

Szymon Różański Dodany dnia: 13 czerwca 2022 21:37

Dzięki finansowemu wsparciu NFOŚiGW Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przeprowadzi inwestycję rozbudowy i modernizacji części biologicznej lokalnej oczyszczalni ścieków. Dzięki temu zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni. Inwestycja pochłonie 22,7 mln zł.

Aktualnie na terenie aglomeracji Legnica funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o przepustowości 35 tys. m3/d (165 tys. RLM). Maksymalna dobowa ilość ścieków doprowadzanych systemem kanalizacyjnym wynosi 21 964 m3/d (tj. 129 616 RLM). Ścieki oczyszczone uzyskują wymagane prawem parametry, jednakże każda nietypowa sytuacja pogodowa podczas pracy oczyszczalni (np. nawalne deszcze) utrudnia osiągnięcie oczekiwanych efektów, zwłaszcza w zakresie stężeń związków biogennych (azot, fosfor). Realizacja przedsięwzięcia przez LPWiK pozwoli podwyższyć przepustowość oczyszczalni w jej części biologicznej i dostosować ją do maksymalnej spodziewanej ilości ścieków, tj. do 32 tys. m3/d (157 tys. RLM).

Prace projektowane na oczyszczalni obejmą modernizację istniejących obiektów i instalacji (m.in. komory rozdziału do osadników wtórnych i komory osadu recyrkulowanego) oraz budowę nowych obiektów i instalacji (m.in. osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego, komór predenitryfikacji, instalacji do usuwania piany w komorach denitryfikacji, układu pomiarowego przepływu ścieków czy rozdzielnic NN). Przewidziano również rozbudowę systemu AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) oraz sieci międzyobiektowych. Także teren wokół nowych i modernizowanych obiektów zostanie odpowiednio zagospodarowany.

Efektem ekologicznym inwestycji ma być uzyskanie przepustowości urządzeń/ obiektów poddanych modernizacji na poziomie 157 tys. RLM (wskaźnik ten określa wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach ogólnych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby).

Głównym celem będzie utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na odpowiednim poziomie wymaganym prawem polskim i unijnym oraz zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy oczyszczalni nawet przy nagle i intensywnie zmieniających się warunkach pogodowych.

NFOŚiGW wesprze realizację projektu dofinansowaniem w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wys. 18,4 mln zł, przy całości kosztu na poziomie 22,7 mln zł.

LPWiK S.A. jest pierwszą komunalną spółką akcyjną w Polsce i pierwszą komunalną na Dolnym Śląsku w ogóle.

Aktualnie Spółka zasięgiem swego działania obejmuje nie tylko ponad stutysięczną Legnicę, ale i ościenne gminy. Firma eksploatuje i konserwuje ogółem 315 km sieci wodociągowej i 269 km sieci kanalizacyjnej, co uzmysławia skalę ciążących na niej zadań.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 13 czerwca 2022 21:37
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wezbrane potoki i podtop…

  Wezbrane potoki i podtopienia na Podhalu

  Raport o zagospodarowani…

  NIK: Brakuje działań o charakterze systemowym

  Kolejne panele słoneczne

  Nowe inwestycje w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym

  Historia zatoczyła koło

  Grupowa oczyszczalnia ścieków częścią ZWIK w Łodzi