Inwestycje

50 mln zł na uporządkowanie gospodarki wod-kan

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 kwietnia 2021 18:25

Legnica: 50 mln zł na uporządkowanie gospodarki wod-kan

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło realizację kolejnych etapów inwestycji, polegających na „uporządkowaniu gospodarki wodn-ściekowej”. Pierwszy etap zrealizowano w latach 2014 - 2015, natomiast obecnie zrealizowano zadania z etapów drugiego i trzeciego. Łączny koszt tych zadań to 50 mln zł.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica” w znacznym stopniu przeznaczono pieniądze na inwestycje w oczyszczalni ścieków. W drugim etapie zoptymalizowano procesy technologiczne części mechanicznej, wymieniono stare, wyeksploatowane urządzenia a w ich miejsce pojawiły się nowe, o wyższej sprawności i mniejszej energochłonności. Powstał nowy budynek separacji piasku oraz pompowni flotatu. Zmodernizowano piaskownik, budynek krat, pompownię główną oraz osadniki wstępne. Dla mieszkańców odczuwalna powinna być przede wszystkim hermetyzacja obiektów oczyszczalni, ponieważ przykryte zostały: studnia zbiorcza, piaskownik oraz osadnik, dzięki czemu zminimalizowano ich uciążliwość zapachową.

Z kolei w trzecim etapie inwestycji modernizowano stację odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego oczyszczalni. W miejscu pras odwadniających pojawiły się nowoczesne wirówki oraz zagęszczarka. Dodatkowo zamontowano czwartą dmuchawę, która poprawia pracę bloku biologicznego.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, zrealizowano także inne zadania. Zbudowano system monitoringu sieci wodociągowej, który umożliwia bieżące nadzorowanie parametrów pracy sieci, co m.in. znacząco wpłynęło na ograniczenie strat wody. Wybudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej a także sieć wodociągową na odcinku od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej oraz w ul. Poznańskiej i w ul. Krętej. Zrealizowano inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej na ul. Dąbrówki oraz od ul. Masarskiej do ul. Ścinawskiej i na ul. Wrocławskiej. W drugim i trzecim etapie wybudowano bądź przebudowano łącznie blisko 8,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Ponadto w wielu punktach miasta, przeprowadzono naprawę odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Ta nowoczesna technologia umożliwia uszczelnienie rurociągów za pomocą specjalnych rękawów, bez wykonywania uciążliwych wykopów. W ten sposób zabezpieczono ponad 5 km sieci kanalizacyjnej.

Uruchomiono dostęp mobilny do systemu GIS, służącego do inwentaryzacji sieci, oraz zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów, co ułatwiło i przyspieszyło pracę naszych służb, odpowiedzialnych za utrzymanie sieci.

Inwestycje prowadzono również na obszarze ujęcia wody, którego modernizacja poprawiła bezpieczeństwo pozyskiwania wody do uzdatniania. Wymieniono sita obrotowe oraz wprowadzono monitoring parametrów fizyko-chemicznych wody, co znacznie skróciło czas reakcji, w momencie wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości.

Koszt realizacji zadań drugiego i trzeciego etapu to ponad 50 milionów złotych brutto, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 25 milionów złotych. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: LWiP

 

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 kwietnia 2021 18:25
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Warszawa: wspólna inwest…

  Warszawa: wspólna inwestycja MPWiK oraz Dzielnicy Włochy

  Sopot: Sieć wod-kan wrac…

  Chcą mieć większą kontrolę nad taryfami

  Inwestycje za 7 mln zł w…

  Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska

  Budowa wizerunku przedsi…

  11 Konferencja Lubuskiego Forum Wodociągowego