Działalność bieżąca

Opole: Prokurator stawia zarzuty, Sąd przywraca Prezesa!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 października 2022 15:19

Potworne zamieszanie w ostatnich tygodniach związane jest z działalnością Spółki Wodociagi i Kanalizacja w Opolu.

Otóż decyzją Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14.10.2022, Ireneusz Jaki został przywrócony na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.

Kilka tygodni wczesniej Prokurator Okręgowy w Świdnicy wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów Agnieszce M. i Sebastianowi P. – członkom zarządu przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o .o. podejrzanym o niegospodarność, w wyniku której wyrządzono spółce WiK Opole szkodę w łącznej wysokości 2 650 000 złotych.

Najpierw działał Prokurator

Na podstawie zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego ustalono, że Agnieszka M. i Sebastian P. działając w imieniu WiK. Sp. z o.o. w Opolu zawarli w drodze postępowania przetargowego umowę na dostawy energii elektrycznej z  podmiotem, który nie spełniał kryteriów dopuszczających go do przetargu. Następnie po rozwiązaniu przez wybrany podmiot zawartej umowy na dostawę energii, zawarli działając w imieniu WiK w Opolu ugodę, na mocy, której zrzekli się części należnych reprezentowanemu przez siebie podmiotowi gospodarczemu roszczeń w łącznej wysokości 2 650 000 zł.

Do opisanych w zarzutach zdarzeń miało dojść w okresie od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Agnieszka M. i Sebastian P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec obojga podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenia w czynnościach służbowych członka zarządu WiK w Opolu.  

Obojgu podejrzanym za zarzucany czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy

To jednak nie wszystkie wydarzenia, jakie zadziały się w ostatnim czasie wokół Spółki.

Otóż, według komunikatu WiK Opole z dnia 18.10.2022, decyzją Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14.10.2022, Ireneusz Jaki został przywrócony na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.

Przypomnijmy, w sierpniu bieżącego roku Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach prezesa Zarządu Spółki Ireneusza Jakiego. To była druga taka decyzja w tym roku.

Pisaliśmy o tym wydarzeniu w artykule Rada Nadzorcza WIK Opole ponownie zawiesiła Prezesa

Wspomniana uchwała w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu została przyjęta przez Radę Nadzorczą 26.08.2022 r. Zawieszenie trwać miało od dnia 27 sierpnia 2022 r. do upływu dnia 27 listopada 2022 r.

W oświadczeniu, pod którym podpisała się wówczas Anna Habzda, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Spółki WiK w Opolu Sp. z o.o., przeczytać mogliśmy, że powodem takiej decyzji był m.in. trwały konflikt personalny Prezesa Zarządu z pozostałymi Członkami Zarządu, który uniemożliwiał dalszą pracę Zarządu, faktyczny brak współdziałania Prezesa Zarządu z Członkami Zarządu, nielojalne działanie Prezesa Zarządu wobec Spółki, uchylanie się od czynności prowadzenia spraw Spółki, niewłaściwa współpraca z Radą Nadzorczą, brak należytej organizacji pracy Zarządu, w szczególności w zakresie nadzoru nad inwestycją modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi też, zdaniem Rady Nadzorczej, o  brak wprowadzenia procedur antymobbingowych w Spółce, utrudnianie wprowadzenia zgodnych z prawem procedur antymobbingowych w sytuacji zgłoszenia Radzie Nadzorczej poważnych zarzutów dotyczących mobbingu w Spółce.

To właśnie te zarzuty, o których było głośno w całej Polsce, były powodem pierwszego zawieszenia Prezesa Ireneusza Jakiego, które upłynęło 26 maja. Prezesowi zarzucono również, że miał grozić członkom Rady Nadzorczej odpowiedzialnością karną.

"Mamy do czynienia z nieprzerwaną hucpą polityczną" - tak Ireneusz Jaki, skomentował wówczas decyzję Rady Nadzorczej WIK na antenie Polskiego Radia Opole. Później wystąpił przeciwko decyzji Rady Nadzorczej na drogę sądową, która zakończyła się postanowieniem o jego przywróceniu na stanowisko Prezesa Zarządu.

W dniu dzisiejszym Prezes Jaki powrócił do swojego gabinetu. Jakie są jego pierwsze spostrzeżenia?

"Te wszystkie lata, które tutaj spędziłem dla Spółki, dla mieszkańców trzeba w jakiś sposób odbudować, bo pamiętajmy, że ostatni rok przed moim odejściem to był czas, kiedy w Spółce zarządzali Wiceprezesi powołani przez Prezydenta Wiśniewskiego, zawłaszczając sobie wszystkie obszary Spółki. Tak, że mój wpływ na to, co się działo był znikomy. Mam nadzieję, że z tymi nowymi Panami, którzy zostali powłani współpraca będzie się lepiej układać" - powiedział dla TVP Opole Ireneusz Jaki.

Ireneusz Jaki, to ojciec europosła Patryka Jakiego.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 października 2022 15:19
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Kieleckie w el…

  Pieniądze mają już „w kieszeni”

  Jubileusz Wodociągów Mia…

  „Bielany” dostarczają wodę od 123 lat

  Wodociągi Jaworzno inwes…

  Montaż dwóch kolejnych przepływomierzy

  Ważna inwestycja w Trzci…

  MiG Trzcianka remontuje najstarsze odcinki kanalizacji sanitarnej sieci w mieście