Ekspolatacja systemów wodnych

Projekt DEEPWATER-CE

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 26 kwietnia 2021 21:34

Tarnowskie Wodociągi w międzynarodowym projekcie  DEEPWATER-CE

Szukają sposobu na dodatkowe zasilenie wód podziemnych

Należący do Tarnowskich Wodociągów obszar ujęć wód podziemnych Świerczków, stanowi jedyny polski obszar pilotażowy międzynarodowego projektu, w którym prowadzone są badania dotyczące dodatkowego zasilania wód podziemnych (z ang. Managed Aquifer Recharge - MAR), w ramach projektu DEEPWATER-CE.

Tarnowskie Wodociągi są partnerem stowarzyszonym  w transnarodowym projekcie DEEPWATER-CE, finansowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa pt.: „Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianami klimatu i konfliktami użytkowników”.

Prace badawcze są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, będącym polskim partnerem projektu.

Cele projektu DEEPWATER-CE to m.in.:

-  opracowanie zestawu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji związanych z możliwością zastosowania dodatkowego zasilania wód podziemnych w Europie Środkowej w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatu oraz by zapewnić dostęp do wody dobrej jakości dla ludności, rolnictwa i gospodarki

-    rozpowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości na temat korzystnego wpływu dodatkowych technik zasilania wód podziemnych na zwiększenie ilości i jakości zasobów wodnych w warunkach zmian klimatycznych, co korzystnie wpływa na gospodarkę wodną, niwelując konflikty użytkowników o dostęp i sposób użytkowania zasobów wodnych.

   - opracowanie studium wykonalności dodatkowego zasilania na czterech obszarach pilotażowych w Polsce, Chorwacji, Słowacji i na Węgrzech.

  -  opracowanie wspólnej strategii podejścia do regulacji prawnych związanych ze stosowaniem technik dodatkowego zasilania wód podziemnych w krajach Europy Środkowej

Ważną częścią projektu- podkreślają Tarnowskie Wodociągi,  jest przetestowanie opracowanych pomysłów w czterech europejskich obszarach badań, stanowiących obszary referencyjne dla zweryfikowania i analizy działania sześciu różnych typów dodatkowego zasilania wód podziemnych.

- Na naszym obszarze ujęcia wody pitnej Świerczków prowadzone są badania dotyczące dwóch technik dodatkowego zasilanie wód podziemnych, jakimi są infiltracja brzegowa oraz zasilanie rowami infiltracyjnymi w dolinie rzeki Dunajec- informują na swojej stronie spółki Tarnowskie Wodociągi.

W ramach projektu na obszarze poboru wód należących do tej spółki, prowadzone są badania geofizyczne, badania mineralogiczne i składu chemicznego gruntów oraz wód podziemnych. Prowadzone są także badania modelowe dotyczące hydrologii i hydrogeologii analizowanej części zlewni Dunajca i Białej.

Wnioski z badań mają posłużyć ocenie efektywności ujęcia, możliwości rozbudowy ujęcia poprzez zwiększenie objętości pompowanej wody oraz być modelowym przykładem stosowania tych 2 technik dla innych lokalizacji w krajach Europy Środkowej. Wodociągi Tarnowskie odgrywają bardzo istotną rolę reprezentując Polskę w tym projekcie.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Tarnowskie Wodociągi

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 26 kwietnia 2021 21:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Przebudowa poznańskiej o…

  Zakończenie w styczniu 2022 roku.

  Hydrant to nie kran

  Słów kilka o napełnianiu basenów i podlewaniu ogródków

  Cyfryzacja procesów prze…

  O rozwiązaniach informatycznych wspierających pracę zdalną w przedsiębiorstwach wod-…

  Wzrosły niebezpiecznie s…

  Wzrosty stanu wody na dopływach Wisły i Odry