Działalność bieżąca

Sprawa taryf za wodę i ścieki punktem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 08:38

19 lipca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pierwszym punktem obrad była dyskusja na temat możliwości wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków, w szczególności z uwagi na wzrost inflacji oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną, gaz itp.

Podczas posiedzenia Komisji branżę wodociągowo - kanalizacyjną reprezentowali Krzysztof Dąbrowski, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Józef Natonek, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. Jaworzno, członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”., Andrzej Dudzik, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego, Janusz Macherski, Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, Jakub Kucharski, Dyrektor ds. techniczno-handlowych IGWP.
Po raz kolejny w stanowiskach Prezesa Izby, jak i pozostałych przedstawicieli branży oraz samorządów, podkreślona została potrzeba pilnego procedowania wniosków o skrócenie aktualnych i zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki, biorąc pod uwagę inflację i rosnące błyskawicznie koszty m. in. energii elektrycznej.
Obecny na sali Minister Marek Gróbarczyk podsumował dyskusję zrozumieniem trudnej sytuacji branży i zdeklarował, że jeżeli Izba w imieniu zrzeszonych w niej podmiotów złoży w najbliższych dniach stosowny wniosek, od września możliwe będzie procedowanie wszystkich nowych postepowań o skrócenie i zatwierdzenie aktualnych taryf.
Jak informuje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, kolejny etap rozmów będzie miał miejsce w najbliższych dniach w siedzibie PGW Wody Polskie z udziałem Prezesa Przemysława Dacy i Prezesa Krzysztofa Dąbrowskiego.

Źródło: OIGWP

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 08:38
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Walcząc z suszą w rejoni…

  Podkarpackie: 2 mln zł na budowę zbiorników

  Idzie odwilż- czy grozi …

  Idzie odwilż- czy grozi nam powódź?

  ZWiK podpisał umowę z NF…

  Adaptacja do zmian klimatu za 21 mln złotych

  Nie jest dobrze! Komunik…

  Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w kraju.