Obsługa klienta

Stołeczne Wodociągi: ruszyła wymiana głównych wodomierzy

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 marca 2021 11:34

Stołeczne Wodociągi: ruszyła wymiana głównych wodomierzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.  informuje, iż na początku marca  rozpoczęła się wymiana wodomierzy głównych (wraz z zaworami) na terenie m.st. Warszawy, gminy Michałowice oraz miast Pruszków i Piastów. Prace w imieniu Spółki realizuje firma LORAG SYSTEM Karol Góra. Zakończenie prac planowane jest najpóźniej do 25 lipca 2021 r.

Wymianą zostały objęte wodomierze DN 20, DN 25, DN 40 oraz DN 50 zarówno u odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych. Osoby wykonujące prace mają wymagane upoważnienia oraz obowiązek posiadania identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz nawę firmy (wymagane na podstawie art. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ponadto pracownicy wykonawcy noszą kamizelki z nadrukiem logo lub nazwy firmy oraz posiadają  upoważnienia do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego.

Jak podkreślają Wodociągi Warszawskie, wymiana wodomierzy nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu, jednak, zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody, pracownicy wykonawcy mają obowiązek powiadomić odbiorcę o chwilowym wyłączeniu dostawy wody przed przystąpieniem do wymiany. Podczas dokonywania wymiany wodomierza wymagana jest obecność osoby pełnoletniej.

MPWiK w Warszawie ponadto informuje, że w związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 protokoły i podpisy potwierdzające prawidłowość wykonania prac będą składane w formie elektronicznej (podpis należy złożyć na urządzeniu – tak jak przy odbiorze niektórych przesyłek poleconych). Osoba udostępniająca mieszkanie ma prawo również odmówić złożenia podpisu w  formie elektronicznej, jednak nie stanowi to żadnych roszczeń wobec właściciela nieruchomości w przyszłości.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MPWiK Warszawa

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 marca 2021 11:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Leszczyńskie: …

  Wodociągi Leszczyńskie: 2. etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henr…

  Wodociągi Chrzanowskie -…

  Wodociągi Chrzanowskie - nowoczesna pompa w hydroforni

  Debata na temat kryzysu …

  PSL Koalicja Polska zoragnizowała debatę z udziałem wodociągowców

  Powodzie miejskie- jak m…

  Narada w sprawie podtopień