Wnioski taryfowe

W Krakowie drożej za wodę i ścieki

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2021 09:25

Wniosek taryfowy zatwierdzony

W Krakowie drożej za wodę i ścieki

Przez najbliższe trzy lata, systematycznie będzie wzrastać taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Krakowa. Wody Polskie zatwierdziły wniosek o zmianę cen, jaki złożyły do Państwowego Przedsiębiorstwa tamtejsza spółka wodociągowo.

cena ścieków

Jak zapewniają Wodociągi Miasta Kraków, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu, zapewnienia wszystkim odbiorcom najwyższej jakości świadczonych usług, tj. dostawę wody o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie 100% ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzedzono wielokryterialną szczegółową analizą, czego efektem było określenie wymaganego prawem poziomu niezbędnych przychodów. Elementu niezbędnego dla pokrycia kosztów prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, a także zapewnienia skutecznej realizacji planu inwestycyjnego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (określonego w szczególności w dokumencie pn. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”), w którym przewidziano ponad ćwierć miliarda złotych na zwiększenie dostępności usług oraz prawie 310 milionów zł na realizację inwestycji związanych z bezpieczeństwem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków- wyjaśniają Krakowskie Wodociągi.

Taryfy będą rosły stopniowo, przez najbliższe trzy lata, aż osiągną poziom 11,98 z za 1000 listrów wody i 1000 litrów oczyszczonych ścieków, w roku 2024.

 Wodociągi Krakowskie podwyżkę tłumaczą między innymi zaplanowanymi inwestycjami i remontami  sieć wodk-kan, które są niezbędne do wykonania.

„Łączne wydatki na inwestycje, modernizacje oraz remonty infrastruktury sanitarnej – w okresie najbliższych 36 miesięcy obowiązywania nowych taryf – znacznie przekroczą pół miliarda złotych. Wymiernym efektem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych będzie w szczególności ponad 80 kilometrów nowej sieci wodociągowej oraz niemal tyle samo sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo na remonty w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie przeznaczonych blisko 190 mln złotych. Nadrzędnym celem wspomnianych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości życia mieszkańców Krakowa- informuje Spółka.

W latach 2002 – 2021 Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wydały na inwestycje i remonty ponad trzy miliardy złotych. To właśnie dzięki tej niezwykle ambitnej strategii inwestycyjnej, mieszkańcy Krakowa mogą dziś korzystać z ponad 2 300 kilometrów sieci wodociągowej oraz niemal 2000 kilometrów infrastruktury kanalizacyjnej. Miasto obsługiwane jest przez cztery nowoczesne zakłady uzdatniania wody oraz dwie centralne oczyszczalnie ścieków, spełniające wszelkie normy jakościowe, w tym podwyższony poziom redukcji związków biogennych. Tak rozbudowana infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw najwyższej jakości wody oraz skuteczny odbiór, a następnie oczyszczanie ścieków.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 maja 2021 09:25
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Kierownik laboratorium z…

  Czy aby na pewno?

  Wodociąg Marecki uczy i …

  Wpuszczanie deszczówki do sieci sanitarnej jest niezgodne z prawem.

  Umowa na zaprojektowanie…

  Sosnowiec szykuje się do inwestycji

  Plany resortu infrastruk…

  Samorządowcy przeciw ujednoliceniu stawek !