Zarządzanie kryzysowe

„Wodociągi Polskie” zapytały branżę o sytuację ekonomiczną

Szymon Różański Dodany dnia: 25 czerwca 2022 22:46

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła wśród spółek z branży wod-kan ankietę pod kątem strat w działalności wod.-kan. w 1 kwartale 2022 roku. Tylko niecałe 30% pytanych przedsiębiorstw przyznało, że osiągnęło zyski, reszta poniosła straty. Winne tej sytuacji, według Izby ma być PGW Wody Polskie i polityka taryfowa stosowana przez regulatora.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła, anonimową ankietę wśród swoich członków, która zawierała pytania dotyczące zdiagnozowania sytuacji w przedsiębiorstwach i ocenienie strat ponoszonych względem aktualnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej podwyżkami cen energii elektrycznej oraz rosnącą inflacją. Ankietę wypełniło 204 członków w przeważającej części są to średnie przedsiębiorstwa (obsługujące od 20 tyś. – 100 tyś. mieszkańców korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej) i przedsiębiorstwa duże (obsługujące powyżej 100 tyś. mieszkańców korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), a tylko 28,4% ankietowanych reprezentowało małe przedsiębiorstwa (obsługujące poniżej 20 tyś. mieszkańców korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). Warto zaznaczyć, że poza dużymi przedsiębiorstwami w ankiecie wzięły udział głównie przedsiębiorstwa średniej wielkości, będące w przewadze na rynku wody. 

Na 204 przedsiębiorstwa, które wypełniły ankietę, stratę na działalności wod.-kan. w 1 kwartale 2022 roku poniosło 70% przedsiębiorstw- informuje o wynikach ankiety IGWP. Największą bolączką spółek wodociągowo-kanalizacyjnych są drastyczne ceny energii elektrycznej -wzrost kosztów energii kształtuje się od kilkunastu do 378%. Średni wzrost to ponad 70%- wynika z ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa.

Problemem jest też czas rozpatrywania wniosków taryfowych przez PGW Wody Polskie. Spośród 204 ankietowanych przedsiębiorstw 179 otrzymało decyzję zatwierdzającą taryfy. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy (od dnia otrzymania wniosku przez regulatora, zgodnie z art. 24c ustawy zaopatrzeniowej do wejścia w życie taryfy zgodnie z art. 24f. ustawy) trwało w ankietowanych przedsiębiorstwach średnio 169 dni, przy czym najkrótszy okres procedowania wyniósł 24 dni, a najdłuższy 500 dni!

„Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych jest na tyle zła, że jeśli nawet nie występowały one z wnioskiem o skrócenie taryf to zamierzają to zrobić. Ponad 80% przedsiębiorstw świadczących podstawowe, bytowe, usługi dla mieszkańców jakim jest dostarczanie wody, jest zmuszone aktualną sytuacją ekonomiczną do zmiany taryfy i skrócenia wniosku ich obowiązywania”- podsumowuje wyniki ankiety Izby „Wodociągi Polskie”.

Więcej szczegółów i wyników z ankiet na stronie IGWP.

PGW Wody Polskie, jak na razie do przedstawionego raportu oficjalnie się nie odniosły.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 25 czerwca 2022 22:46
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wody Polskie: konkurs z …

  Wody Polskie: konkurs z okazji Światowego Dnia Wody

  Z myślą o bezpieczeństwi…

  Zbiornik wodny w Krośnie

  Pół kilometra wodociągu …

  Zakończyła się budowa sieci wodociągowej na ul. Kolorowej w Mierzynie - gm. Dobra Sz…

  Aleja Jana Pawła II w Sz…

  Szczecin: zadbali też o hydranty