Inne

Co z pracami utrzymaniowymi na rzece Barycz?

Damian Simiński Dodany dnia: 6 października 2021 11:03

Jak informowaliśmy w dniu 27 września, rzeka Barycz na znacznych obszarach Topoli Wielkiej, Tarchał Wielkich, czy też Odolanowa kompletnie porosła trzciną i roślinnością wodną, powodując spiętrzenia wody i miejscowe podtopienia użytków rolnych. Zwróciliśmy się zatem, w imieniu mieszkańców i użytkowników nieruchomości rolnych przyległych do cieku wodnego, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Rogionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o informację zarówno w sprawie planowanych prac konserwacyjno - utrzymaniowych na terenie poruszonych w artykule miejscowości.

Jak odpowiedział nam Jarosław Garbacz, Rzecznik Prasowy - Główny Specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW Wrocław "Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie realizują prace utrzymaniowe na rzece Barycz w rejonie miejscowości Topola Wielka i Janków Przygodzki w gminie Przygodzice w powiecie ostrowskim. Zakończenie wszystkich zaplanowanych robót konserwacyjnych zgodnie z warunkami zawartej umowy jest planowane na początku listopada bieżącego roku. Zarząd Zlewni pracuje również nad tym, aby w Programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód w zlewni Baryczy na rok 2022 znalazły się kolejne działania z tego regionu".

"Corocznie rzeka Barycz odcinkowo poddawana jest pracom utrzymaniowym" - dodaje J.Garbacz - "Typowanie obszaru, który ma być poddawany konserwacji, realizujemy z uwzględnieniem priorytetów związanych z ochroną przeciwpowodziową i przeciwsuszową na wybranych fragmentach oraz przy zachowaniu terminów i procedur. Te wynikają z przepisów zarówno ustawy Prawo wodne, jak i z ustawy O ochronie przyrody, bowiem na omawianym obszarze zlewni znajdują się Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, sieć obszarów Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków oraz specjalny obszar ochrony siedlisk i rezerwaty przyrody".

Barycz jest lokalnym ciekiem wodnym. Stanowi prawy dopływ Odry. Jest rzeką o długości 139 km, a powierzchnia jej dorzecza stanowi 5.526 km2. Jest to rzeka przepływająca przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Na terenie parku znajduje się m.in. europejska Ostoja Ptaków IBA oraz jeden z największych w Europie kompleksów stawów rybnych – Stawy Milickie. W parku występuje 300 gatunków ptactwa m.in. kormorana, bocian czarny i batalion.

Przypomnijmy, że w 2020 roku mieliśmy na tej rzece problem ekologiczny. Na powierzchnię rzeki Barycz na terenie dwóch województw – wielkopolskiego i dolnośląskiego – na odcinku 60 km masowo wypłynęły śnięte ryby. O zanieczyszczeniu informowały wówczas m.in. władze Odolanowa (Wielkopolskie), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, władze dolnośląskiego Milicza czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na jakim etapie znajduje się ta sprawa w dniu dzisiejszym?

"Sprawa dotycząca zanieczyszczenia Baryczy w rejonie miejscowości Odolanów, które miało miejsce w okresie od 1 do 3 lipca 2020 roku nie jest zakończona. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim wciąż prowadzi powierzone przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim śledztwo w przedmiotowej sprawie i o szczegóły należy pytać wymienione instytucje. Niemniej jednak rzeka powróciła do pierwotnego stanu i nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla bytujących w niej ryb i innych stworzeń" - poinformował Janusz Garbacz.

Oczywiście zwrócimy się do wspomnianych przez Pana Rzecznika instytucji, gdyż sprawy ochrony środowiska dla Wodociągowiec.pl stanowią najwyższy priorytet.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 6 października 2021 11:03
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Częstochowskie wodociągi…

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wręczył jubileuszowe certyfikaty

  Pojazd asenizacyjny pełe…

  Wrocław: patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej będący w bardzo złym stanie techn…

  #Stoppowodzi. Trwają już…

  Od dziś do 2 lutego Wody Polskie zapraszają do rejestracji

  Modernizacja elektrowni …

  Wyłonili już inżyniera kontraktu