Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

TOMASZ KRÓLIKOWSKI

Image placeholder

Od  2012 roku pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Pod koniec 2014 roku został prodziekanem ds. europejskich projektów innowacyjnych na Wydziale Technologii i Edukacji. W roku 2016 został wybrany przez kolegium Elektorów na Prorektora ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016-2020. Autor 163 publikacji, oraz 11 podręczników. Brał udział w  20 projektach badawczych. Otrzymał i brał udział w 9 grantach europejskich. Współpracował z 70 przedsiębiorstwami z przemysłu wprowadzając innowacje. Wyniki prac badawczych przez Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej  zostały sprzedane do 44 przedsiębiorstw. W latach 2004-2012 zrealizował szereg autorskich ekspertyz na podstawie których firmy otrzymywały dotacje z funduszy Unii Europejskiej.  W latach 2010 - 2012 był Redaktorem Portalu Innowacji PARP (www.pi.org.pl). W 2010 roku został kierownikiem projektu  finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, którego celem było wykonanie produktu Innowacyjnego. Otrzymał 7 razy Indywidualną Nagrodę Rektora II Stopnia za dorobek naukowy i publikacyjny, oraz 3 razy Zespołową Nagrodę Rektora I Stopnia za działalność organizacyjną. W 2008 otrzymał  Medal Komisji Edukacji Narodowej.