Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

WITOLD LORENZ

Image placeholder

dr inż. Witold Lorenz – absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechaniczno – Energetycznego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalizacja Hydrauliczne Maszyny Przepływowe.

Obecnie Pan Witold Lorenz jest Głównym Specjalistą ds. Obliczeń Numerycznych firmy Hydro-Vacuum S.A. Grudziądz.

Jest współautorem opatentowanych wynalazków z dziedziny pomp., autorem i współautorem kilkunastu branżowych publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu.

Pan dr Witold Lorenz był kilkukrotnie nagradzany za wyniki prac badawczo – rozwojowych zarówno na uczelni, jak również na konferencjach naukowo – technicznych z dziedziny pomp i obliczeń numerycznych CFD.