Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

PAWEŁ CIEŚLAR

Image placeholder

Pracownik Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu. Współautor bloga: „Świat wody – blog o najcenniejszym zasobie naszej planetyhttps://swiatwody.blog/. Autor cyklu artykułów i wywiadów dotyczących zarządzania ryzykiem w dostawach wody, Miesięcznik Wodociągi Kanalizacja, wyd. Abrys. Autor 11 tekstów związanych z jakością wody opublikowanych na portalu zbadane.com w ramach współpracy z firmą Aquanet-Laboratorium, Poznań. Pracował również jako: asystent projektanta dla: Firmy Inżynierskiej „ALL-PRO” w Bielsku-Białej, Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach oraz… pracownik leśny przy nasadzaniu drzew w Szwecji. Prywatnie miłośnik Beskidu Śląskiego oraz gwary cieszyńskiej.

Wykształcenie:

Politechnika Śląska, tytuł magistra inżyniera, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Inżynieria i Ochrona Środowiska, Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzenie Ścieków Specjalizacja: Technologia Wody i Ścieków. Studia podyplomowe: Organizacja i Akredytacja Laboratoriów oraz Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę.

 

 

Co nowego w dyrektywie dot. wody p…

Lista obserwacyjna substancji.

Jaki los czeka rzeki Ziemi Olkuski…

Wpływ likwidacji kopalni na rzeki

Świat Wody: Felieton Pawła Cieślara

Krótka historia jakości wody pitnej

Psychoza legionelloza

Czy jest sie czego bać?