Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

KRZYSZTOF JUSZKIEWICZ

Image placeholder

Krzysztof Juszkiewicz – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, kadrami oraz sprzedażą w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie i Marketing” – specjalizacja „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. Ukończył studia podyplomowe na wielu wyższych uczelniach w zakresie: pozyskiwania dotacji unijnych, rachunkowości, zarządzania wierzytelnościami, podatków i prawa podatkowego, a także Executive Master of Business Administration dla kadry zarządzającej branży wodociągów
i kanalizacji.

Obecnie piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym oraz Prezesa Zarządu w firmie usługowej, powołanej do realizacji inwestycji
w zakresie przetwarzania osadów ściekowych na innowacyjny nawóz mineralno-organiczny. Od wielu lat Członek Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego, w tym również spółki branżowej. 

Z sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym związany od 2002 roku.