Maszyny i urządzenia

230 MILIONÓW NA ODWIERTY GEOTERMALNE

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 sierpnia 2021 10:26

Podpisano umowy z 15 samorządami

 

230 milionów na odwierty geotermalne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych lokalizacji. Odwierty sfinansowane niemal w 100 proc. przez NFOŚiGW będą wykonane w 8 województwach.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków własnych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

Uroczyste podpisanie umów na dotacje z 10 samorządami odbyło się 12 sierpnia br. w Otwocku. W wydarzeniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, wiceprezesi NFOŚiGW Dominik Bąk i Artur Michalski oraz przedstawiciele samorządów otrzymujących dofinansowanie. Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, że korzyści z podjętych inwestycji geotermalnych, rozumianych jako zbiór długofalowych działań, wykraczają poza doraźne efekty dla beneficjentów i innych lokalnych grup społecznych, bowiem mają znaczenie ogólnokrajowe.

 

Komentując znaczenie działań wspieranych przez NFOŚiGW, minister Michał Kurtyka zauważył, że krajowy potencjał geotermalny jest duży i powinien być jak najszybciej oraz w pełni wykorzystany, zwłaszcza biorąc pod uwagę polskie starania na rzecz czystego powietrza oraz nasze zobowiązania klimatyczne wobec Wspólnoty Europejskiej.

– Mamy już działające w Polsce, wzorcowe przedsięwzięcia tego typu. Teraz czas na kolejne kroki, które pozwolą nam sięgać po czyste, ekologiczne, stabilne źródła energii drzemiące pod ziemią. Gratuluję wszystkim piętnastu samorządom umiejętności sięgania po ten potencjał i liczę na to, że zostanie on zamieniony w policzalne wartości pozyskiwanego ciepła i energii elektrycznej – podsumował minister Kurtyka.

Jednym z dofinansowanych projektów jest przedsięwzięcie pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock”. Potrwa ono do końca września 2023 r.  Celem planowanych robót będzie poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach jury dolnej poprzez wykonanie pionowego otworu Otwock GT-1 o głębokości 1645 m (+/-10 %). Odwiert pozwoli na rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych i perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności, a także temperatury wody. Projektowane parametry wody to: temperatura 40°C oraz mineralizacja 50-70 g/dm3. Wydajność otwockiego złoża wód termalnych  prognozuje się na 130- 160 m3/h. Otwór w Otwocku zostanie wykonany metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego.

Drugim, ważnym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej po zakończeniu wiercenia otworu oraz przeprowadzeniu wszystkich badań wskazanych w projekcie robót geologicznych. W dokumentacji zostanie opisana budowa geologiczna badanego rejonu oraz znajdzie się w niej analiza warunków hydrogeologicznych. Prace prowadzone pod nadzorem geologicznym zostaną wykonane zgodnie z projektem robót dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w Otwocku, który zatwierdził marszałek województwa mazowieckiego decyzją z dnia 26 października 2018 r. Także końcowa dokumentacja z przeprowadzonych prac będzie podlegała zatwierdzeniu przez marszałka.

Otwór Otwock GT-1 po spełnieniu swojej roli badawczej najprawdopodobniej zostanie zaadaptowany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych. Będzie źródłem ciepła dla projektowanej ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, gdyż na terenie niżu polskiego już wcześniej wykonywane były otwory ujmujące wody termalne z otworów jury dolnej, co pozwoliło potwierdzić i udokumentować zasoby. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wody termalne ujęte za pomocą otworu Otwock GT-1 będą miały również właściwości lecznicze i będzie się je dało z powodzeniem wykorzystywać do celów balneologicznych.

 

Przeprowadzenie wspomnianych 15 inwestycji geotermalnych w różnych rejonach Polski będzie ważnym etapem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także kolejnym krokiem w staraniach o poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Realizacja wszystkich 15 przedsięwzięć stanowić będzie ważny element wdrażania kluczowych programów prośrodowiskowych oraz  efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i prowadzenia badań w zakresie geologii.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: NFOŚiGW

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 18 sierpnia 2021 10:26
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Drugie miasto pod ziemią

  250 km ceglanych kolektorów ściekowych

  We wtorek, 10 maja rozpo…

  Bydgoszcz: Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń WOD-KAN 2022

  Krotoszyn: Panele fotowo…

  Krotoszyn: Panele fotowoltaiczne na SUW

  Woda wraca do Malty

  Wybrano 4 tys. m3 mułu i mnóstwo śmieci