#Inwestycje

Ambitne plany Wodociągów Chrzanowskich

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 30 stycznia 2021 17:57

Ambitne plany Wodociągów Chrzanowskich

Pracowicie zapowiada się 2021 rok dla spółki Wodociągi Chrzanowskie (woj. małopolskie). Dalsze inwestycje w budowę i modernizację urządzeń wodociągowych, dokończenie prac związanych z dokumentacją dla budowy ujęcia wody w Czyżówce, usprawnianie procesu uzdatniania i dystrybucji wody czy kontynuacja inwestycji we własne źródła odnawialnej energii – to tylko niektóre z planów, które spółka zdradziła.

Spółka opisała planowane inwestycje na swojej stronie, informując jakie priorytety postawiła sobie na 2021 rok. Plan jest naprawdę ambitny.

Wśród ważniejszych zadań w obszarze związanym z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody z pewnością należy wspomnieć o zakończeniu prac przy dokumentacji technicznej dla budowy ujęcia wody w Czyżówce. – Prawdopodobnie w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę tego ujęcia z realizacją prac na 2022 rok – informuje dyrektor ds. technicznych spółki Szymon Wyrwik.

Spółka  planuje także modernizację dwóch studni głębinowych ujęcia wody „Lech”, w celu poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa i wydajności całego ujęcia. Kolejnym ważnym zadaniem będzie wykonanie nowego otworu studziennego w Bolęcinie o planowanej wydajności 250-400 m3 /dobę, które ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność ujęcia zaopatrującego w wodę rejon Bolęcina, Płazy oraz Piły Kościeleckiej. Modernizację przejdzie również studnia głębinowa na ujęciu wody w Lgocie.

Z kolei w “Żelatowej” zaplanowano regenerację i modernizację filtra wody pitnej. Nowe dyfuzory napowietrzające zapewnią jeszcze efektywniejsze oczyszczanie wody z żelaza i manganu. Dla tego ujęcia wody zostanie również opracowana dokumentacja hydrogeologiczna w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zwiększającego ilość pobieranej wody.

Już w lutym br. realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na pełnej automatyzacji dwóch zbiorników wyrównawczych wody pitnej z ZUW Dziećkowice (GPW SA) na Kątach, z których woda rozprowadzana jest jako uzupełnienie dla całej sieci wodociągowej, głównie do Chrzanowa i Libiąża. Zbiorniki napełniane będą wodą automatycznie, a regulacja dopływu wody do nich będzie prowadzona i monitorowana online.

Przebudowa sieci wod-kan

Najważniejsze zadania, które przedsiębiorstwo planuje wykonać w tym roku na obszarze swojej działalności to m.in. przebudowa sieci wodociągowych w kilku miejscowościach, o łącznej długości ok. 2,6 km.  Konieczną modernizację musi przejść oczyszczalnia ścieków w Libiążu. – To dla nas ogromne wyzwanie inwestycyjne, którego koszty sięgną kilkunastu milionów złotych. Ten projekt zdominuje nasze procesy inwestycyjne na najbliższe lata – podkreśla prezes Spółki Tadeusz Arkit.

W tym roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące tego zadania, a jego realizacja potrwa do końca 2023 roku- zapowiada Spółka.

Z kolei w Libiążu zaplanowano na rok bieżący przebudowę kanalizacji ogólnospławnej. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to ok. 700 tys. zł.

Więcej energii z odnawialnych źródeł – oszczędność i ekologia

Oczyszczalnia Ścieków w Sierszy, oczyszczalnia Libiąż B, Stacje Uzdatniania Wody w Bolęcinie oraz Lgocie – do tej pory to właśnie w tych miejscach Wodociągi Chrzanowskie zainstalowały baterie fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej ponad 85 kWp. W roku 2020 instalacje dostarczyły ogółem aż 91,4 MWH energii elektrycznej.

Natomiast na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie skutecznie działa instalacja biogazowa, która w 2020 r. wyprodukowała rekordową ilość 1095 MWh energii, co  stanowi ponad połowę zapotrzebowania na prąd całej oczyszczalni. Jednocześnie wytwarzana energia cieplna  w 100% zaspokaja potrzeby technologiczne oraz ogrzewania wszystkich pomieszczeń. Łączna ilość własnej energii elektrycznej wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych w 2020 r. stanowi 15,4 % całkowitego rocznego zapotrzebowania Wodociągów Chrzanowskich. Inwestycje w odnawialne źródła energii będą kontynuowane również w 2021 roku – na dachach budynków na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie pojawią się nowe panele o mocy 50 kW.

Trwa instalowanie wodomierzy radiowych

Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Wodociągów Chrzanowskich jest wymiana wszystkich tradycyjnych wodomierzy na wodomierze do odczytu zdalnego. System ten pozwala na pobieranie odczytu bez wizyt odczytywacza, czy przekazywania stanu wodomierza przez właściciela nieruchomości. Radiowy wodomierz jest również dokładniejszy, umożliwia monitorowanie zużycia wody i szybką reakcję w przypadku awarii lub nieszczelności instalacji. Do końca 2020 r. zainstalowano 9 500 wodomierzy, pozostałe będą sukcesywnie wymieniane w ciągu najbliższych 3 lat.

Wodociągi Chrzanowskie

Spółka Wodociągi Chrzanowskie dostarcza wodę mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Do gmin tych trafia blisko 4,5 mln m3 wody rocznie! Z usług spółki korzysta łącznie a100 tys. mieszkańców w 21 tys.300 gospodarstw domowych. Spółka zajmuje się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Sprawuje nadzór nad 1 182,62 km sieci wodociągowej i 546,64 km sieci kanalizacyjnej.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wodociągi Chrzanowskie

##inwestycje
Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 30 stycznia 2021 17:57
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Poznbaj inne artykuły s tej kategorii.

  Leki w ściekach- są pier…

  Pionierski układ w Jaworznie

  Dyrektywa UE w sprawie j…

  4 stycznia 2021 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego

  Wodociągi Jaworzno podję…

  Jaworzno (woj. ślaskie), jako jedno z pierwszych miast w Polsce, samo zmieniło syste…

  Rozbudują monitoring na …

  Rozbudowany zostanie monitoring przeciwpowodziowy