Inne

Chroniąc Bałtyk przed zanieczyszczeniami

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 14 stycznia 2021 19:00

Słupskie Wodociągi i projekt NOAH

Chroniąc Bałtyk przed zanieczyszczeniami  

W grudniu 2020 r. Spółka „Wodociągi Słupsk” dokonała ostatnich zakupów w ramach realizowanego projektu NOAH pn. ”Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami ścieków podczas powodzi na obszarach miejskich (NOAH)”. Zakupiono wyposażenie i sprzęt IT, niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnienia trwałości jego efektów.

Spółka informuje, że dzięki zakupionej infrastrukturze możemy badać wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na pracę istniejącego systemu kanalizacyjnego funkcjonującego w mieście Słupsku.  Zbudowany w ramach projektu NOAH system monitoringu obejmujący układy pomiarowe poziomu wypełnienia kanałów i deszczomierzy umożliwia nam zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do napełnienia sieci kanalizacyjnej, ilości odprowadzanych wód przypadkowych pochodzących z opadów, częstotliwości uruchomienia przelewu burzowego do rzeki, a co za tym idzie określenie ilości i stosunku rozcieńczenia ścieków sanitarnych wodami opadowymi odprowadzanymi do rzeki Słupi i dalej do Morza Bałtyckiego.

Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości ścieków i wód opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego. Późniejsze wdrożenie wypracowanych rozwiązań technicznych wpłynie na ograniczenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego poprzez przelew burzowy.

Dlatego też Spółka pobiera próbki ścieków i prowadzi kolejne badania w ramach projektu NOAH. Dzięki opracowywanemu przez Politechnikę Gdańską modelowi hydraulicznemu, będziemy mogli zaprezentować rezultaty projektu partnerom projektu, lokalnym władzom i społeczności, które mogą być pomocne przy wdrażaniu rozwiązań zapobiegającym lokalnym podtopieniom i wylaniom ścieków z systemów kanalizacyjnych.

Niestety trwająca w dalszym ciągu trudna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Europie, spowodowała ograniczenie kontaktów pomiędzy Partnerami projektu NOAH i tym samym bezpośrednią wymianę doświadczeń wynikających z realizacji projektu. Liczymy, że w nadchodzącym roku 2021 ta trudna sytuacja zmieni się i będziemy mogli swobodnie dzielić się wynikami naszej pracy oraz  efektami projektu zarówno pomiędzy Partnerami projektu, jak i pozostałymi interesariuszami. Dziś pozostają nam spotkania on-line, podczas których omawiane są zakresy już wykonanych prac oraz pozostałe do realizacji.

Projekt NOAH, co to jest?

Projekt pn.  “Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami podczas powodzi na obszarach miejskich" (NOAH), finansowany jest  z Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg. W ramach NOAH 18 partnerów pod przewodnictwem Uniwersytetu Technologicznego w Tallinie, pracuje na rzecz czystszego Morza Bałtyckiego. Projekt trwa od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2021, jego wyniki pomogą miastom zapobiec powodzi i zmniejszyć napływ nieoczyszczonych wód opadowych do Morza Bałtyckiego. Celem NOAH jest stworzenie koncepcji holistycznego planowania i wdrożenie inteligentnych systemów modelowania spływu wód opadowych w miastach. Istota takiego planowania polega na połączeniu zarządzania wodą burzową z planowaniem przestrzennym. Na ich podstawie opracowuje się rozwiązania takie, aby istniejące obiekty były odporne na skutki zmian klimatu, szczególnie gwałtowne opady.

Partner projektu w Polsce jest IWGP „Wodociągi Polskie”.

opr. Redaktor Wodociągowiec

źródło: Wodociągi Słupsk, Izba „Wodociągi Polskie”

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 14 stycznia 2021 19:00
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Jaworznicki Klaster Ener…

  Umowa podpisana, partnerem Wodociągi

  Wodociągowcy z Pomorza Z…

  Wojewoda Zachodniopomorski wykazał duże zainteresowanie problemami branży

  Płock: Dopłacą do budowy…

  Płock: Dopłacą do budowy przyłącza sanitarnego

  Wyjątkowa kreatywność pr…

  Autorska instalacja do przyjmowania piasku pochodzącego z czyszczenia kanalizacji