Operaty wodno-prawne Warunki techniczne Ustawy branżowe

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 14:42

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia

Prezes R. Konopski: Będzie nowy plan taryfowy dla mieszkańców

 - Trzeba jasno powiedzieć to najważniejszy obowiązek przygotowania dobrego dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia oraz Spółki wniosku taryfowego. Trzyletnia taryfa na podstawie, której prowadzone są obecnie rozliczenia za wodę i ścieki obowiązuje do dnia 15 czerwca 2021 roku- powiedział na antenie  ArtRadio Bogatynia Roman Konopski- prezes spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia.

W wywiadzie udzielonym stacji prezes Konopski wyjaśniał m.in. w jakiej skali zmniejszył koszty funkcjonowania Spółki i dlaczego taryfa za ścieki w Bogatyni jest tak wysoka w porównaniu do innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Poniżej fragmenty wywiadu.

Aktualne wyzwania stojące przed BWiO S.A.?

Aktualnie Spółka przygotowuje się do opracowania nowego wniosku taryfowego na kolejny trzyletni okres obowiązywania (2021-2024). Wniosek taryfowy będzie składany do regulatora tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w połowie stycznia 2021 roku. Nowy regulator przejął od gmin funkcje związane z regulacją przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Kolejne wyzwanie to utrzymanie standardów świadczenia usług dostawy wody, odbioru ścieków i dalsze zmniejszanie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Trzeba jasno powiedzieć, że od prawie dwóch lat od kiedy jestem Prezesem Zarządu BWiO S.A. koszty działalności operacyjnej uległy zmniejszeniu za rok 2019 o ponad – 5,1% to prawie 1.200.000zł i dalej pracujemy nad ich zmniejszaniem. Za 8 miesięcy 2019 roku w porównaniu do roku 2018 za ten sam okres – są one mniejsze o  kolejne -3%. W latach poprzednich koszty na podstawie przestrzeni lat 2015 -2018 zwiększyły się o ponad 1.700.000zł. (…) Spółka prawa handlowego powinna ustalać opłaty na poziomie zapewniającym jej zwrot ponoszonych nakładów i ewentualny zysk. Zarząd Spółki, który świadomie  naraża ją na straty i nie opracowuje taryf na poziomie zapewniającym samofinansowanie może działać na niekorzyść Spółki. Moja rola jest zatem bardzo trudna przed opracowaniem wniosku taryfowego, który spełniać będzie oczekiwania Spółki i Mieszkańców.

Pytanie kolejne na jakie cele i zadania Spółka może przeznaczyć  środki pozyskane od klientów?

Odpowiem wprost Spółka nie ma swobody w dysponowaniu środkami i musi je przeznaczyć na ustawowo określone działania to jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na odpowiednim poziomie. Poziom kosztów stałych jest bardzo wysoki. Jesteśmy nietypowym przedsiębiorstwem w porównaniu do innych. Posiadamy przede wszystkim zróżnicowany i rozległy teren obszaru prowadzenia działalności, co nie wygląda dobrze przy znacznym spadku sprzedaży wody i ścieków. Niestety nasi np. dostawcy ścieków na podstawie otrzymanych zapłat finansują koszty utrzymania trzech potężnych obiektów oczyszczania ścieków, gdzie w innych przedsiębiorstwach przy takiej samej sprzedaży utrzymywany jest tylko jeden obiekt. Pozyskane przychody od odbiorców usług przeznaczamy w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów bieżących: wypłaty wynagrodzeń, podatki, materiały chemiczne, energia elektryczne, opłaty środowiskowe następnie jeżeli wystarczy środków finansowane są inwestycje z amortyzacji. Strata z lat poprzednich pokazuje nam, że te inwestycje nie są realizowane w pełnym zakresie. Potrzeby inwestycyjne są ogromne. Stare, awaryjne i wyeksploatowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne niestety w końcu trzeba wymienić. Nasz cel to wymienić w pierwszej kolejności dwa rurociągi magistralne. Woda o bardzo dobrej jakości wyprodukowana na stacji uzdatniania wody w Zatoniu przesyłana jest do miasta Bogatynia starymi rurociągami. Gdy, się nic nie dzieje i przepływy, w tych rurociągach są równomierne woda podawana do miasta jest czysta. Wszelkie zachwiania tego przepływu spowodowane awariami, dużymi poborami, koniecznością chwilowego zakręcenia rurociągów powodują zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody. Wówczas do czasu wymiany tych rurociągów wykonuje się tylko proces płukania. Jednak nie tędy droga trzeba te rurociągi pilnie wymienić. To, że sobie aktualnie radzimy nie oznacza, że nie należy tych magistrali wymienić. Należy i to pilnie. Dlatego etapami wymieniamy odcinki najbardziej awaryjne i wyeksploatowane. Całkowity koszt wymiany to ponad 7 milionów złotych. Przy spłacie zaciągniętych w latach 2012 -2014 kredytów i pożyczek w wysokości wraz z odsetkami ponad 2,4 miliona rocznie i spłatą na bieżąco podatków od nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia w wysokości ponad 2 mln prowadzenie działalności, w tych warunkach jest to naprawdę wyzwanie.

Niezależnie od bieżącego procesu tworzenia i zatwierdzenia taryfy, z jakim innymi wyzwaniami Spółka będzie się mierzyć w przyszłych latach?

Czynimy starania w kierunku korzystania  energii z OZE. To jest często podkreślam na spotkaniach szansa na zablokowanie, a nawet znaczne obniżenie podstawowego kosztu zakupu energii elektrycznej. Proces oczyszczania i uzdatniania wody, tłoczenia do odbiorcy usług następnie oczyszczania ścieków przez m.in. natlenianie wymaga zużycia w dzień i w nocy ogromnej ilości energii elektrycznej. W tym kierunku zmierzamy. Nie jest to inwestycja, którą można wykonać od ręki, wymaga wielu uzgodnień również z obecnym dostawcą prądu. Nad tym pracujemy.

Kolejnym wyzwaniem jest redukcja zwiększonych nawet kilkukrotnie napływów ścieków do oczyszczalni podczas opadów deszczu co pozwoli ograniczyć koszty energii i materiałów chemicznych na dodatkowe ich oczyszczenie. W czasie opadów ważne jest, aby mieszkaniec zagospodarował wody deszczowe na swojej działce, którą później w czasie suszy mógłby wykorzystać do podlewania. Jest na to wiele prostych sposobów, jak na przykład zamontowanie beczki, która będzie napełniana wodą z dachu poprzez podłączenie rury spustowej z rynien. Jest to jedno z najprostszych rozwiązań. Przy okazji ograniczymy napływy ścieków do oczyszczalni i przyczynimy się do zmniejszenia kosztów ewentualnej podwyżki taryfy do czego mocno zachęcam. Inne rozwiązania na łapanie deszczówki, jej wykorzystanie w gospodarstwie i zmniejszanie kosztów opłat za wodę dobrze by było zaproponować Państwu odrębnie przy udziale Gminy Bogatynia. Teraz jest moda na łapanie deszczówki, o czym można przeczytać w prasie i portalach internetowych oraz zobaczyć w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych. Zachęcam do takiego łapania deszczówki. Wpłynie, to pozytywnie na przyrodę.

Źródło: ArtRadio Bogatynia, BWiO sp. z o.o.

Opr. MS

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 14:42
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Łódzka Woda Najlepsza w …

  Promocja picia wody z kranu

  Małopolska: 30 samorządó…

  Będą budować sieci kanalizacyjne i wodociągowe

  Zabezpieczenie przeciwpo…

  Porozumienie Wód Polskich i Powiatu Tarnobrzeskiego

  Kradzieże włazów żeliwny…

  Kolejne kradzieże włazów i kratek ściekowych w Polsce