Wnioski taryfowe

Zmiana taryf – projekt nowelizacji niebawem?

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 21 maja 2023 21:18

Z inicjatywy Związku Miast Polskich trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na stole leży propozycja wprowadzenia do ustawy nowego trybu umożliwiającego zmianę taryf, przy zachowaniu ich dotychczasowego okresu obowiązywania.

17 maja 2023 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się kolejne posiedzenie zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, którego przedmiotem było wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych usprawniających procedurę zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Związku Miast Polskich i Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Związek reprezentowany był przez prawników Łukasza Ciszewskiego i Mateusza Farona, którzy przedstawili projekt zmiany ustawy. Założeniem nowelizacji jest wprowadzenie nowego, uproszczonego trybu zmiany taryf. W odróżnieniu od procedury skrócenia czasu obowiązywania taryf, którego podstawą prawną jest art. 24j u.z.z.w., nowy instrument służyłby do szybkiej zmiany aktualnych taryf, bez konieczności jednoczesnego ustalania taryf na nowy trzyletni okres. Taryfy zachowywałyby zatem dotychczasowy okres obowiązywania, lecz następowała aktualizacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

Spotkanie miało charakter merytoryczny i pozwoliło, w drodze dyskusji wyeliminować zasadniczą część kwestii problemowych. Kolejna wersja dokumentu zostanie przygotowana przez Kancelarię Prawną i przedłożona Ministerstwu w imieniu Związku Miast Polskich jeszcze w tym tygodniu. Decyzja kierunkowa Ministerstwa dotycząca podjęcia prac legislacyjnych oczekiwana jest do końca maja.

Pojawiła się zatem realna szansa na usprawnienie procesu dostosowywania taryf do zmieniających się warunków ekonomicznych, która pozwoli ograniczyć zagrożenie zapaści finansowej w branży.

Autor: mec. Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

 

 

 

 

Źródło: www.aqua.jerzmanowski.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 21 maja 2023 21:18
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Ostatni etap - prasa do …

  Mrozy: koniec rozbudowy oczyszczalni

  Białystok: hermetyzacja …

  Koniec z przykrymi zapachami

  Dezynfekcja sieci przebi…

  Legionella w Rzeszowie

  Małopolska: w Szaflarach…

  To będzie największy odwiert geotermalny na świecie