Księgowość Uzdatnianie i dystrybucja wody Zagospodarowanie osadów ściekowych

Dostęp do bezpiecznej wody w Polsce- kto o to dba?

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 15:27

Dostęp do bezpiecznej wody w Polsce- kto o to dba?

 

Żeby mieć wodę, trzeba ją oszczędzać

W roku 2019 około 99,7% konsumentom dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast jedynie w około 0,3% mieszkańcom dostarczano wodę warunkowo dopuszczoną do spożycia- wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Warto jednak wiedzieć kto odpowiada za to, ze możemy bezpiecznie pić wodę dostarczaną do naszych gospodarstw i gdzie sprawdzić czy jest ona rzeczywiście bezpieczna.

 

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat wymagań, jakie powinna spełniać bezpieczna i „zdrowa” woda do spożycia, wodociągi podnoszą stale jakość świadczonych usług, starając się dostarczyć produkt o jak najwyższej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach badań jakości wody w kraju.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest systematycznie kontrolowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę (zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.). Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok. Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco analizują wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych zarówno w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Sanitarną jak również otrzymane od podmiotów prowadzących zbiorowe zaopatrzenie. W zależności od wyników podejmują działania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Każdorazowo w przypadku kwestionowanej jakości wody wszczynane są postępowania celem jak najszybszego podjęcia działań naprawczych przez podmiot zbiorowego zaopatrzenia i doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. W proces przywracania jakości wody i nadzoru nad działaniami naprawczymi włączone są nie tylko podmioty zbiorowego zaopatrzenia i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale również gminy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy.

Odpowiedzialności za jakość wody – wodociągi odpowiadają za jakość wody do głównego przyłącza do budynku – dalsza odpowiedzialność za sieć leży po stronie administratora budynku.

 

Gdzie można znaleźć informacje o jakości wody?

Informacje o jakości wody można uzyskać u właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którzy dysponują aktualnymi komunikatami i ocenami jakości wody dostarczanej przez wodociąg. Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, właściwe do sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia również posiadają aktualne informacje w tym zakresie.

W przypadku kwestionowanej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konsumenci informowani są poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne o jej jakości, zaleceniach postępowania oraz ewentualnej możliwości wykorzystania wody. Komunikaty są opracowywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w aspekcie przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów.

Woda i zmiany klimatu: co to oznacza dla Nas?

Mało z nas ma świadomość, że woda to zasób, który również podlega wyczerpywaniu. Nie jest tajemnicą, że nawet Polska pustynnieje, a zasoby wody w niektórych regionach są porównywalne do terenów pustynnych np. Sahary. Wszystko to wywołane jest m.in. zmianami klimatu, jakie dotykają nasz region.  Dlatego choćby tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony w dniu 22 marca 2020 dotyczył wody i zmian klimatu – oraz tego, jak oba te czynniki są ze sobą nierozerwalnie związane. Odpowiednie dostosowanie się do obecnych i przyszłych skutków zmian klimatu związanych z wodą pozwoli na ochronę zdrowia i życia. Racjonalne korzystanie z wody ograniczenie również emisję gazów cieplarnianych. Nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie. Każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

Prostym krokiem, który będzie stanowił nasz wkład w racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi jest mądre ich wykorzystywanie, nie marnowanie wody w naszym życiu codziennym.

Tysiące ludzi rejestruje swoje działania na rzecz klimatu na stronie internetowej ActNow Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warto tam zajrzeć, aby podpatrzeć co robić, aby rozsądnie korzystać z wody.

Opr. red.

Źródło: WHO

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 15:27
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Bogatyńskie Wodociągi i.…

  - Trzeba jasno powiedzieć to najważniejszy obowiązek przygotowania dobrego dla miesz…

  Wesołych Radosnych Świąt…

  składa redakcja Wodociagowiec.pl

  Wody Polskie i projekt S…

  Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacj…

  Nie będzie podwyżki za w…

  Obecna stawka 9,85 zł za 1 m3 ma obowiązywać przez kolejne 3 lata