Orzecznictwo

E-doręczenia nie wcześniej niż 30 marca 2024

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 18 grudnia 2023 12:23

W dniu 15 grudnia 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 grudnia 2023r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, która przesuwa termin wejścia w życie E-doręczenia nie wcześniej niż 30 marca 2024, nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z wcześniejszym terminarzem, do 10 grudnia 2023 roku m.in. przedsiębiorcy wpisani do KRS,  adwokaci czy radcy prawni, musieli  zarejestrować adres elektroniczny do e-doręczeń. Tą drogą następnie mieli kontaktować się z administracją publiczną i podatkową. Z takiej komunikacji mają korzystać podmioty publiczne, firmy i zawody zaufania publicznego, ale też obywatele - przy czym ci ostatni mogą, ale nie muszą, zakładać specjalne skrzynki. Regulacja wchodzi w życie etapami - przykładowo, sądy i trybunały, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować jej przepisy w zakresie doręczania korespondencji dopiero od  1 października 2029 r.

 

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta  zakłada m.in. zmianę art. 155 ust. 11 w ten sposób, że określony w komunikacie (Ministra Cyfryzacji) termin wejście w życie e-doręczeń nie może być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”
Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy termin ten, zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 155 ust. 10 ustawy minister ustala mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym


Podczas prac w sejmowej komisji wprowadzono też zmiany do art. 152 ustawy o doręczeniach elektronicznych. I tak - zgodnie z nimi - podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą od 1 stycznia 2025 r. obowiązane do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

Źródło: prawo.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 18 grudnia 2023 12:23
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wszystkich Świętych

  Światełko ku czci wodociągowców, którzy odeszli...

  Litewscy parlamentarzyśc…

  Litwa wprowadziła regulacje odpowiadające na problem fragmentacji rzek i migracji ryb

  Walne w IGWP

  Rada i Prezes z absolutorium

  W Elblągu trwają ostatni…

  Oczyszczalnia za 200 mln zł