Inwestycje

Historyczna inwestycja w Porębie

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 17 marca 2022 08:34

Trwa rozbudowa i modernizacja porębskiej oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji szacowana jest na 9 mln zł, co dla małej śląskiej gminy czyni inwestycjęjedną z najdroższych w jej historii.

Efektem inwestycji będzie nowoczesna, ekologiczna i praktycznie bezobsługowa oczyszczalnia ścieków komunalnych, która, zgodnie z badaniami, da jakość ścieku oczyszczonego porównywalną z pierwszą klasą czystości wód płynących, czyli na przykład z górskim potokiem.

„Inwestycja polega na przebudowie istniejącej oczyszczalni” - mówi Mariusz Grabarczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie – „Przebudowana zostanie w technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków. Dzięki temu istnieć będzie możliwość ponownego wykorzystania ścieku oczyszczonego, po dezynfekcji lampą UV, do celów takich jak utrzymanie czystości czy nawadnianie, co prowadzi do oszczędności cennych zasobów wodnych. Nasza porębska oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie będzie nie tylko niezwykle ekologiczna, będzie też sterowana w pełni automatycznie, bez konieczności stałej obecności personelu. Dozór będzie miał charakter zdalny poprzez dowolne urządzenie posiadające dostęp do Internetu”.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 9 134 545,28 zł. Warto podkreślić, że porębski MPWiK zdobyła na nią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w kwocie nieco ponad 6,3 mln zł, oraz dofinansowanie z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego, które wynosi niemal 743 tys zł.

Zadanie wykonywane jest w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 17 marca 2022 08:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Białystok: hermetyzacja …

  Koniec z przykrymi zapachami

  Kraków: wyprawki dla 50 …

  Kraków: wyprawki dla 50 uczniów

  Wezbranie na Wiśle i Odr…

  Wezbranie na Wiśle i Odrze

  Łódź: miasto położone na…

  Historia rzek, rzeczek i cieków wodnych w Łodzi