Inwestycje

Kędzierzyn-Koźle będzie lepiej chronione

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 kwietnia 2021 16:39

Kędzierzyn-Koźle będzie lepiej chronione

64 mln złotych na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Już w niedalekiej perspektywie znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla. Planuje się tam szereg inwestycji związanych z uszczelnieniem dotychczasowego systemu zabezpieczeń, chroniących miasto przed wielką wodą od strony rzeki Odry. Ich koszt to nawet 64 mln zł.

Dnia 7 kwietnia 2021 r. Wody Polskie w Gliwicach podpisały zdalnie umowę na wykonanie prac budowlanych w ramach jednego z projektów pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Etap II”.

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy, ulokowany w okolicach kędzierzyńskiej oczyszczalni ścieków, objęty został pracami modernizacyjnymi już w ubiegłym roku, w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wówczas, po rozstrzygnięciu przetargu, Wody Polskie w Gliwicach przystąpiły do wykonania prac przygotowawczych, wykonania dróg tymczasowych, robót ziemnych wałowych a także przygotowania zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Przedmiotowe roboty zakończone zostały jeszcze tego samego, 2020 roku.

Rozpoczynająca się właśnie inwestycja stanowi kontynuację realizowanych wówczas prac. Planowane w jej ramach roboty przyczynią się, podobnie jak w pierwszym etapie projektu, do ochrony przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów, a tym samym do zmniejszenia związanego z tym zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców oraz ograniczenia ryzyka skażenia środowiska, a także do ochrony części dzielnicy Pogorzelec i znajdujących w pobliżu ogródków działkowych. Prowadzone w ramach II etapu Projektu prace obejmą dalszą przebudowę oraz budowę nowego odcinka wału na łącznej długości ok. 2 kilometrów. W ich trakcie przeprowadzone zostaną także roboty związane z towarzyszącymi obiektowi budowlami, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty wałowe oraz przejazdy wałowe. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie kosztem ponad 12 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji. Planowany termin ukończenia robót na tym obiekcie to listopad 2021 r.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, poza wskazanym obiektem, zapewnić ma także drugi z planowanych wałów przeciwpowodziowych, chroniący miasto Kędzierzyn-Koźle przed możliwymi powodziami. Powstanie on na lewym brzegu Odry na wysokości odcinka Lasaki-Poborszów. W ramach planowanego, dwuetapowego zadania, nastąpi budowa, przebudowa i modernizacja przedmiotowego obiektu. Roboty w tej lokalizacji zostaną przeprowadzone najpierw w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie na obszarze gminy Reńska Wieś. Także w tym przypadku realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Wód Polskich w Gliwicach z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Miasto na wykonanie koniecznych w tym zadaniu prac przeznaczyło prawie 700 tys. zł, które przekazane zostały na opracowanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za planowane przejęcie gruntów pod tę inwestycję. Całkowity szacowany koszt projektu na chwilę obecną wynosi 35 mln zł. Wody Polskie w Gliwicach w tej chwili zabiegają o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, którą uwzględniono także w projekcie aktualizacji strategicznego dokumentu, jakim są konsultowane właśnie Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Bezpieczeństwo Kędzierzyna-Koźla zwiększy się w niedalekiej przyszłości również dzięki działaniom podejmowanym przez samo Miasto. Poza wspomnianymi odcinkami obwałowań, których modernizacja możliwa jest dzięki wspólnym wysiłkom Wód Polskich w Gliwicach i władz miasta, Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu planuje podjęcia się jeszcze jednej inwestycji, chroniącej tę miejscowość. Przedmiotowe zadanie obejmie roboty na wale przeciwpowodziowym wraz z zastawką na Linecie, który znajduje się na odcinku biegnącym od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego. Ta, finansowana przez Miasto inwestycja, rozpoczęła się w listopadzie 2020 r., a jej zakończenie przewidywane jest jeszcze w bieżącym roku. Dzięki podjętym na tym terenie pracom możliwa jest ochrona przed zalaniem osiedli: Południe, Zachód, Stare Miasto i Rogi. Koszt tych działań to ok. 17 mln zł.

Łączny koszt inwestycji, planowanych do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu to 64 mln zł, z czego środki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach to blisko 46 mln zł.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 kwietnia 2021 16:39
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  I demontują i budują

  Ruszył drugi przewiert pod Wisłą

  Chroniąc Bałtyk przed za…

  Ochrona Morza Bałtyckiego przed nieoczyszczonymi wyciekami

  W Siarzewie powstanie st…

  Ważna inwestycja dla Kujaw

  MPWiK odwołuje się od de…

  Taryfy wciąż przedmiotem sporu