Ustawy branżowe

Komisje Senackie debatowały nad zmianami legislacyjnymi dla branży wod-kan

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 lutego 2023 20:04

W dniu 16 lutego 2023 r. odbyło się połączone posiedzenie senackich Komisji: Nadzwyczajnej ds. Klimatu i Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie: Rozważenia podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Propozycja ustawy zakłada m.in., że to rady gmin podejmować będą uchwały o zatwierdzaniu taryf, a przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą określały taryfę na rok.

Podczas posiedzenia Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentował: Paweł Sikorski, Prezes IGWP, dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP, członkowie Rady IGWP: Janusz Dawidziak i Tomasz Breńko, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP.

Prezes Izby Paweł Sikorski wskazał, że sytuacja finansowa branży wod.-kan. jest tragiczna, wynika ona z wielu czynników, tj. sytuacji geopolitycznej, katastrofalny poziom inflacji, gwałtowany wzrost cen gazu, paliw, energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych. W związku ze wzrostem kosztów przedsiębiorstwa wod.-kan. zmuszone są do urealnienia taryf i zabiegania o skrócenie dotychczas obowiązujących. Podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorstwa wod.-kan. określają taryfy na okres aż trzech lat, branża wod.-kan. jest jedyną, która ma tak długi okres taryfikowania. Wskazał, że obecna sytuacja geopolityczna nie pozwala na prognozowanie dłuższe, niż rok. Prezes powiedział, że Izba przeprowadziła wśród swych członków ankietę, w której udział wzięło ok. 170 podmiotów. 81 % podmiotów wskazało, że osiągnęło ujemny wynik finansowy na działalności podstawowej, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 90% ankietowanych stwierdziło, że ma to przełożenie na wstrzymanie inwestycji i ograniczenie remontów. 40% ankietowanych zmuszonych było zaciągnąć dodatkowe zobowiązanie finansowe w celu utrzymania płynności finansowej. Prezes powiedział, że to pokazuje obraz sytuacji, w jakiej znalazła się branża. Powiedział, że dane dotyczące procesu taryfikacji pokazują jak złożony i długotrwały jest to proces – na 745 wniosków wydano jedynie 60 decyzji zatwierdzających, a 215 wniosków jest procedowanych.

Prezes Paweł Sikorski powiedział, że sytuacja musi ulec pilnej zmianie, przedsiębiorstwa nie mają środków na bieżące funkcjonowanie i implementację dyrektyw unijnych.

Wszyscy zebrani Goście byli zgodni co do konieczności podjęcia inicjatywy ustawodawczej.

W wyniku głosowania 22 głosami za przy 2 głosach „wstrzymujących się” Komisje przyjęły podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

O dalszym trybie procedowania będziemy informować na bieżąco.

Retransmisję posiedzenia można obejrzeć pod linkiem: https://av8.senat.pl/10KSTAP211KNK901.

Źródło: IGWP

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 lutego 2023 20:04
 • Komentarze (1)
  Image placeholder
  Image placeholder

  przecież to ręce opadają i .. jeszcze coś, zmieniają aby póżniej zmienić na poprzednie. Ustawodawca w wielu sprawach jest nie komopetetny.

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Historyczna inwestycja w…

  40.000 ton betonu natryskowego na budowę tunelu ściekowego Thames Tadeway w Londynie…

  Bogatyńskie Wodociągi i …

  Prezes Roman Konopski odpowiada

  Z myślą o ciągłości dost…

  Starogard Gdański: rozbudują SUW w Jabłowie

  Przebudują most kolejowy…

  Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarły porozumienie z…