Oczyszczanie ścieków

Lipiany oddały do użytkowania zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 28 października 2022 08:16

W Lipianach, w województwie zachodniopomorskim, oficjalnie oddano do użytkowania zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków dla Gminy Lipiany.

W ramach inwestycji wybudowano szereg nowych obiektów, takich jak budynek techniczny z kratopiaskownikiem, osadnik wtórny, komora nitryfikacji, studnia pomiarowa, pompownia osadu, stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, wylano fundament pod agregat prądotwórczy, wykonano place utwardzone i sieci międzyobiektowe.

Inwestycja obejmowała także modernizację i przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym zbiornika retencyjnego, budynku technologicznego, reaktora biologicznego, czy też komory tlenowej stabilizacji osadu.

Rozebrano także wyeksploatowane poletko na skratki, piaskownik oraz poletko osadowe.

"Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III-Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 - Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Wartość inwestycji wyniosła 7.355.404,42 zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniosło 3.580.199,99 zł co stanowi 48,67 % ogółu kosztów w projekcie (a 85% kosztów kwalifikowanych). Gmina Lipiany pozyskała także pożyczkę z WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 2.274.000,00 zł co stanowi 30,92% ogółu kosztów w projekcie.

"Kompleksowa modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Lipiany to dla nas jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich trzydziestu lat. Obiekt zapewnia nam strategiczne bezpieczeństwo w zakresie gospodarki ściekowej. Realizacja tego zadania to kluczowy punkt naszej strategii rozwoju wodno-kanalizacyjnego gminy. Przed nami już realizacja kolejnych. Trwa realizacja modernizacji kluczowej instalacji wodociągowej: Stacji Uzdatniania Wody w Lipianach (zadanie za blisko 5 mln zł w formule zaprojektuj i wybuduj). Mamy też zapowiedź dotacji unijnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na ponad 4 mln zł) na modernizację kluczowej dla terenów wiejskich oczyszczalni ścieków w Batowie oraz modernizację urządzeń hydroforni we wsi Krasne. Pozyskaliśmy też dotację dla rozwój sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej na trzech terenach inwestycyjnych: dwóch mieszkaniowych oraz na terenie przemysłowym. To czas strategicznych inwestycji w Gminie Lipiany, inwestycji wspartych poważnymi dotacjami zewnętrznymi. " – powiedział dla Wodociągowca.pl Bartłomiej Królikowski, Burmistrz Gminy Lipiany.

Od dzisiaj, mieszkańcy Lipian, a przede wszystkim operator i władze lokalne mogą spać spokojnie.

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 28 października 2022 08:16
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  22 marca obchodzimy Świa…

  Doceniajmy ją każdego dnia.

  120-lat Wodociągów w Les…

  120-lat Wodociągów w Lesznie

  Kolejna perła na wodocią…

  7-8 października - otwarcie Wieży Ciśnień w Zabrzu‼

  O ponad 2 mln zł wzrosło…

  Większe dofinansowanie dla Zagnańska