Inwestycje

Łódzkie: 107 milionów dla gmin na inwestycje wodno-ściekowe

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 listopada 2022 11:21

Ponad 107 milionów dla gmin na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. W gminie Widawa powstaną przydomowe oczyszczalnie, w rejonie poddębickim przebudowana zostanie kanalizacja, a w rejonie Błaszek pojawi się nowa oczyszczalnia ścieków. To tylko przykłady inwestycji w Łódzkiem, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych.

To ponad 107 mln zł, które Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Pieniądze – w ramach zadania  „Gospodarka wodno-ściekowa” - trafią do 34 samorządów, związków międzygminnych oraz spółek, w których jedynymi udziałowcami są JST.

- To bardzo duże wsparcie, które przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Inwestowanie w poprawę jakości wody oraz w budowę sieci kanalizacyjnych to jeden z naszych priorytetówmówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiegoWarto podkreślić, że jest to pomoc, która nie wymaga od samorządów wkładu własnego. Zwiększyliśmy również limit dofinansowania z 2 mln zł na beneficjenta do 5 mln zł  na obszar gminy – podkreśla marszałek.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz zakup czy montaż urządzeń kanalizacyjnych lub wodociągowych. Nowością jest możliwość wykorzystania dotacji na inwestycje w podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności minimum 100 metrów sześciennych z możliwością budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej.

Lista 34 wybranych do dofinansowania projektów jest dostępna pod tym linkiem: https://bit.ly/3AnfHcq

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 listopada 2022 11:21
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Oczyszczalnia ścieków

  Elektrownia Turów, podpisała umowę z SEEN Technologie.

  MPWiK Warszawa

  Raport dla mieszkańców ws jakości wody w Wiśle

  W roku 2022 minęło równo…

  Historia, którą warto znać - 100 lecie prawa wodnego

  Sosnowiec otrzymał Rów M…

  Gmina Sosnowiec otrzymała od Spółki Restrukturyzacji Kopalń rów odpływowy, będący ob…