Inne

NIK krytycznie o realizacji programu zasobów wodnych

Szymon Różański Dodany dnia: 4 marca 2024 19:59

Realizacja Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) była nieskuteczna i nie była prawidłowa- to konkluzja Najwyżej Izby Kontroli na temat realizacji Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Wody Polskie.
Jak czytamy na stronie NIK, z założonego przez Wody Polskie zwiększenia retencji korytowej o 100 mln m3, zwiększenie to nastąpiło o 10,1 mln m3.
„ Szczególnie niska skuteczność dotyczyła zadań inwestycyjnych. Z zaplanowanych środków w wysokości 161,7 mln zł wydano 71,9 mln zł. Retencja korytowa to zatrzymywanie wody tam gdzie spadnie, w rzekach, kanałach rowach melioracyjnych, a następnie nawadnianie terenów głównie rolniczych. Na realizację zadań inwestycyjnych Programu miał wpływ przewlekły proces uzyskiwania zgód wodnoprawnych wydawanych przez Ministra Infrastruktury”- pisze NIK.
Według NIK przewlekłość postępowań administracyjnych zależała od Ministra Infrastruktury.
„Na 390 wniosków złożonych w badanym okresie do ministra, decyzje wydano zaledwie w 112 sprawach, przy czym postępowanie dla 78 decyzji prowadzono od trzech miesięcy do roku, 31 decyzji – od roku do dwóch lat, a trzy decyzje wydano po upływie dwóch lat”- informuje NIK.
 Do tego, zdaniem NIK, Minister Infrastruktury nieskutecznie pełnił nadzór nad PGW WP w celu poprawy jakości składanych przez Wody Polskie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej. Podobnie nadzór Prezesa PGW WP nad jakością tych wniosków był niedostateczny.
„Praktycznie wszystkie wnioski wymagały uzupełnienia i usunięcia błędów formalnych. Najwyższa Izba Kontroli zauważa konieczność podjęcia przez Prezesa PGW WP w trybie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi działań, które spowodują poprawę jakości wniosków o pozwolenia wodnoprawne składanych do Ministra Infrastruktury”- ocenia NIK.
Konieczna zmiana w przepisach
Mając na uwadze wyniki kontroli NIK wnioskuje do Ministra Infrastruktury o przyśpieszenie prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy mających na celu wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą uprościć przygotowanie i realizację przedsięwzięć retencyjnych, a tym samym przyczynią się do poprawy stanu gospodarki wodnej na terenach rolnych. Izba wnioskuje również o  zintensyfikowanie działań zmierzających do zapewnienia terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, a także w ramach nadzoru nad PGW WP, kontynuowanie działań mających na celu poprawę jakości wniosków o udzielenie zgód wodnoprawnych. Natomiast  do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie NIK wnioskuje o    podjęcie działań mających na celu skuteczne zwiększenie retencji wody poprzez realizowanie zadań inwestycyjnych pozwalających na kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolnych, w tym doprowadzenie do poprawy jakości wniosków o udzielenie zgód wodnoprawnych.
Redaktor Wodociągowiec
Źródło: NIK

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 4 marca 2024 19:59
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  „Amanda” dotarła na Mier…

  Pierwszy transport kamienia ze Szwecji

  400 mieszkańców Jaworzna…

  Wybudują 5,5 km kanalizacji, przebudują wodociąg

  Plany Wodociągów Chrzano…

  Milionowe inwestycje w infrastrukturę

  Pij wodę - nie tylko w c…

  Kampania MPWiK Warszawa w trosce o nawodnienie organizmu