Wnioski taryfowe

O co pytają spółki Wody Polskie?

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 3 kwietnia 2021 12:13

Trwa weryfikacja taryf

 

O co pytają spółki Wody Polskie?

 

Jak wiadomo Wody Polskie otrzymały jakiś czas temu uprawnienia regulatora taryf za wodę i ścieki, jakimi obciążani mają być klienci spółek i przedsiębiorstw wodnych. Państwowe Gospodarstwo wzywa spółki do składania w tym temacie obszernych wyjaśnień, nasza redakcja dotarła do treści tych wezwań.

 

Spółki wodne są zobowiązane na wezwanie Wód Polskich przesłać wnioski taryfowe. Jak już pisaliśmy dotychczas takich wniosków do Państwowego Przedsiębiorstwa wpłynęło 1500. Aż 94% z nich zakłada podwyżki taryf, stanowiące podstawę do naliczania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Prezes Wód Polskich zapowiedział, że w wielu przypadkach nie wyrazi zgody na podwyżki. Jego zdaniem są one często nieuzasadnione.

Nasza redakcja dotarła do pytań, jakie Wody Polskie przesyłają do spółek wodnych, w odpowiedzi na przesłane wnioski taryfowe.

Niektóre z nich są niezwykle szczegółowe, dotyczące finansów, inne bardziej ogólne. Prosi się na przykład spółki o „przedłożenie wydruku z ewidencji księgowej kosztów i przychodów za poprzedni okres obrachunkowy, prowadzonej zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w przypadku dużej ilości materiałów proszę o przedłożenie informacji na nośniku elektronicznym”. Wody Polskie wzywają również do „zaprezentowania realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych należących do Spółki, który został dołączony do wniosku taryfowego w marcu 2018 r., na podstawie którego Spółka zaplanowała koszt amortyzacji w obecnie obowiązującej taryfie”. Interesuje się również na co konkretnie przeznaczano zyski z działalności podstawowej i dodatkowej w okresie 2015-2019 rok. W kolejnych punktach żąda się wskazanie, czy w przedsiębiorstwie stosowana jest polityka optymalizacji kosztów oraz ewentualne opisanie tych działań lub czy w  kalkulacji taryfowej zostały uwzględnione koszty reklamy i promocji? Co ciekawe Wody Polskie wzywają do przedstawienia sumy ilości odebranych ścieków od odbiorców usług (nas które wystawiono faktury). Duży naciska kładzie się także na to, jak spółki obchodzą się z wodami opadowymi i roztopowymi.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 3 kwietnia 2021 12:13
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Inwestycja, która połącz…

  Jest zgoda na przebudowę mostu na Regalicy

  W Chełmie proponują niżs…

  Trwa weryfikacja propozycji taryf

  Nietypowa operacja w Mar…

  Prace podziemne dla kanalizacji

  Podłączają Nowe ZOO do s…

  Poznań: Powstanie 1300 m instalacji wod-kan