Aktualności od 1 do 10

Olkusz: średniowieczne drewniane rury przekazane miastu

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 8 marca 2021 21:49

Olkusz: średniowieczne drewniane rury przekazane miastu

Miasto  Olkusz otrzymało od założycieli tamtejszego Muzeum Wody średniowieczne drewniane rury stanowiące niegdyś element miejskiego systemu wodociągowego.

Rury przeznaczone są na wystawę ekspozycyjną w obiekcie wieży ciśnień w podziemiach dawnego ratusza. Założyciele olkuskiego Muzeum, czyli Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu przekazali historyczne elementy wodociągowe na ręce burmistrza miasta  Romana Piaśnika.

Jak informuje Olkuski Magistrat ekspozycja w podziemiach ratusza przedstawia w ciekawy sposób historię Srebrnego Miasta. Jej elementem jest m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI wieku. Część ekspozycji jest poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Istotnym elementem ekspozycji są znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono podczas rewitalizacji olkuskiej starówki.

Przy okazji tego wydarzenia Wodociągi w Olkuszu na ręce Burmistrza przekazały gratulacje za realizowany przez Miasto i Gminę Olkusz projekt przez pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. To niewątpliwie godne polecenia miejsce na mapie regionu a nawet województwa, którym jako olkuska firma będziemy się chwalić i zapraszać do zwiedzenia.

Muzeum Wody powstało w roku 2008 powstało przy okazji prac rewitalizacyjnych olkuskiego rynku, kiedy to podczas prac odnaleziono właśnie zabytkową, średniowieczną rurę. "Muzeum Wody" zlokalizowane zostało w budynku administracyjnym po dawnej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Trochę historii

Historia zaopatrzenia w wodę miasta Olkusza jest bardzo bogata i sięga XIV w. W tym okresie intensywnie rozwijało się górnictwo i hutnictwo ołowiu i srebra, które potrzebowało znaczne ilości wody dla ówczesnych celów przemysłowych. Z drugiej strony coraz większa ilość ludności związana z górnictwem i hutnictwem potrzebowała również podstawowego surowca, jakim jest woda pitna. Muzeum Wody posiada dokumenty świadczące o zorganizowanej dostawie wody pitnej do miasta poprzez ujęcia na wzgórzach i sieć doprowadzających rurociągów drewnianych. Wytworzył się nawet wówczas zawód rurmistrza, który zajmował się dostarczaniem wody oraz konserwacją urządzeń wodnych. Człowiek renesansu, niemiecki górnik, geolog w czasie swej wyprawy do XVI wiecznego Olkusza Georgius Agricola w dziele De Re Metallica Libri XII (wydanych w Bazylei w 1556 r.) opisuje i zamieszcza drzeworyty dawnych prac górniczych i hutniczych oraz wiele cennych szczegółów m.in. wiercenie rur wodnych. Opisał i zilustrował tzw. polską płuczkę służącą do wzbogacania rudy dla procesów hutniczych. Taką właśnie płuczkę odkryto w Hutkach w gminie Bolesław koło Olkusza w 1997r. Najnowsze badania archeologiczne w rejonie Hutek (ok. 5 km od Olkusza) wykazują, że nad lokalnym strumieniem istniały w średniowieczu płuczki, w których płukano rudy ołowiu i srebra przygotowując je do procesów hutniczych. Rewelacją archeologiczną jest odkrycie w 2011r. w tym rejonie ociosanych belek z drewna jodłowego, których wiek datowany jest na 5000 lat. Być może już w końcowym neolicie wykorzystywano płytkie złoża do pozyskiwania ołowiu i srebra. Prace archeologiczne winny być pilnie kontynuowane a eksponaty i ewentualne makiety należałoby gromadzić w przyszłym dużym muzeum regionalnym w Olkuszu.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 8 marca 2021 21:49
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  250 mln zł na kalizacjię…

  Ekologiczna inwestycja warta ponad 250 mln zł

  Cyfryzacja procesów prze…

  O rozwiązaniach informatycznych wspierających pracę zdalną w przedsiębiorstwach wod-…

  Gdynia zadba o zagospoda…

  Projekt za 40 mln zł

  Wodociąg Marecki uczy i …

  Wpuszczanie deszczówki do sieci sanitarnej jest niezgodne z prawem.