Aktualności od 1 do 10

Więcej pieniędzy na zagospodarowania wód opadowych

Szymon Różański Dodany dnia: 13 lutego 2021 10:25

Dobra wiadomość z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Więcej pieniędzy na zagospodarowania wód opadowych

Minister Klimatu i Środowiska zatwierdził zwiększenie kwoty środków z 60 mln zł do 140,2 mln zł przeznaczonych na dotacje dla miast planujących inwestycje związane z zagospodarowywaniem wód opadowych.

Pierwotna alokacja pozwalała na dofinansowanie 7 projektów, zaś decyzja MKiŚ umożliwi NFOŚiGW wsparcie dodatkowych 10 projektów. Jest to reakcja na duże zainteresowanie i potrzeby jednostek samorządu zgłoszone w naborze- informuje resort środowiska i klimatu.

Jednocześnie wydłużono także harmonogram konkursu (2.1.POliŚ 2014-2020), w którym zaktualizowano termin rozstrzygnięcia konkursu  - 26 lutego 2021 r. (pierwotnie 31 grudnia 2020 r.) w związku ze stosowaniem przez Beneficjentów rozwiązań dopuszczonych przez przepisy  obowiązujące w związku z COVID.

W ramach ww. naboru wsparciem objęte są projekty dotyczące m.in.:

- budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania,  wykorzystania i/lub oczyszczania wód opadowych;

- budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (np. ażurowych lub żwirowych).

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 13 lutego 2021 10:25
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Krakowa otrzy…

  Medal „Cracoviae Merenti” dla Krakowskich Wodociągów

  Świat Wody: Felieton Paw…

  Krótka historia jakości wody pitnej

  Wodociągi Kieleckie: ins…

  Wodociagi Kieleckie pokrywają 42 % zapotrzebowania na energię własnym prądem

  Jubileusz z nagrodami dl…

  Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja skończyły 30 lat