Inwestycje

Operacja „gospodarka wodno-ściekowa”

Marcin Simiński Dodany dnia: 4 maja 2023 14:12

49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego zostało objętych wsparciem z Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Dzięki temu za 147 mln zł wykonane zostaną kilometry wodociągów, kanalizacji, powstaną nowe ujęcia wody, przebudowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy dla województwa lubelskiego to ok. 32 mln euro. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że beneficjenci nie ponoszą żadnych wydatków. To dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.

    – Zainteresowanie naborem było ogromne. Podjęliśmy działania, żeby otrzymać kolejne środki ministerialne dla podmiotów znajdujących się na liście rezerwowej. Zabiegamy o dodatkowe 14 mln euro na ten cel. Województwo lubelskie ma wciąż zbyt mało sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dlatego wierzę że te środki zmienią ten stan rzeczy. Wszystkim Państwu gratuluję i życzę pomyślnej realizacji inwestycji – mówił członek zarządu Zdzisław Szwed.

W tej edycji zostało złożonych 138 wniosków na łączną sumę ponad 400 mln zł, a do weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 130 wniosków. W ramach tego procesu nastąpiło podpisanie 49 umów na kwotę prawie 147 mln zł.

W zakresie tego naboru zaplanowano następujące inwestycje: budowa i przebudowa sieci wodociągowej (ok. 67 kilometrów),  budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej (ok. 20 kilometrów),  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (279 sztuk),  budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków (29 sztuk),  budowa i przebudowa ujęć wody (17 sztuk).

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o trwających konsultacjach w sprawie zmiany rozporządzenia w zakresie zwiększenia limitu środków w ramach gospodarki wodno-ściekowej, które wyniesie ok. 170 mln euro w skali całego kraju, z czego ok. 14 mln euro zostało przewidzianych dla województwa lubelskiego.

W zakresie poprzednich naborów – w których środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał łącznie 185 umów na kwotę ok. 190 mln zł. Kwota pomocy przyznawana była w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dzięki tym działaniom wskaźnik zwodociągowania na obszarach wiejskich naszego województwa wzrósł do 87%, a skanalizowania – do 54%.

 

Źródło i fot.: Lubelskie.pl

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 4 maja 2023 14:12
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Ulewne deszcze i burze p…

  Podtopienia w każdej części Kraju

  MPWiK m.st. Warszawy: do…

  MPWiK m.st. Warszawy: domki dla jeży na terenie zakładów

  Konsultacje społeczne pr…

  W Krakowie aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziwym

  Powodzie miejskie- jak m…

  Narada w sprawie podtopień