Działalność bieżąca

Ostatni moment na legalizację wylotów - koniec z nielegalnymi zrzutami ścieków?

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 29 grudnia 2021 11:09

Ostatni moment na legalizację wylotów - koniec z nielegalnymi zrzutami ścieków?

Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie zapowiedziały dalszą walkę z nielegalnymi zrzutami ścieków do polskich rzek.


Minister Moskwa poinformowała, że Wody Polskie zidentyfikowały do tej pory ponad 20 tys. wylotów do rzek, z czego ok. 7 tys. nie posiada aktualnych pozwoleń wodno-prawnych lub ich właściciel nie jest znany -"13 października br. Wody Polskie rozpoczęły kontrole kilkudziesięciu podmiotów, które posiadały, a obecnie nie mają aktualnych pozwoleń wodno-prawnych na wyloty do rzek. Celem kontroli jest nakłonienie właścicieli do legalizacji urządzeń – wówczas jest możliwość sprawdzenia, w jakiej ilości i jakie substancje dostają się do rzek" – wyjaśniła, podczas wspólnej konferencji prasowej, jaka odbyła się na początku grudnia.
Ściślejsza współpraca pomiędzy jednostkami Wód Polskich, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska ma zwiększyć skuteczność działań tych instytucji.
"Współpraca będzie dotyczyła także wspólnego inicjowania zmian legislacyjnych, mających na celu zwiększenie skuteczności ochrony wód przed zanieczyszczeniami" – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Jak dodała, długofalowym celem działań Wód Polskich jest usystematyzowanie informacji o urządzeniach, zmobilizowanie właścicieli do legalizacji urządzeń, monitoring urządzeń oraz ograniczenie nielegalnych zrzutów – co ma wpłynąć na poprawę jakości wód oraz sukcesywne zwiększanie liczby podmiotów i użytkowników posiadających pozwolenia wodno-prawne, będące podstawą również do kontroli przez WIOŚ tych podmiotów, w trakcie obowiązywania pozwoleń.
"Jesteśmy w trakcie procesu. Planowane jest wprowadzenie od 2022 roku kontroli ciągłych. Będziemy nadal informować opinię publiczną o działaniach w tej sprawie" – zaznaczyła minister Moskwa.


Wg danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska tylko 10% rzek w Polsce ma stan/potencjał ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a 30% słaby lub zły. W przypadku Wisły, w sezonie 2021 sanepid nie dopuścił do użytkowania żadnego kąpieliska. Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady (w tym substancje ropopochodne i plastik.
Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 29 grudnia 2021 11:09
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  ZWIK Grodzisk Mazowiecki…

  ZWIK Grodzisk Mazowiecki: raport z postępów prac na oczyszczalni ścieków w Chrzanowi…

  Kłopoty MPWiK Wrocław

  Kontrolna Wód Polskich i zawiadomienie na policję

  Technologia nagrodzona M…

  Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych

  Zmiany personalne we wła…

  Krzysztof Woś pełniącym obowiązki Prezesa PGW Wody Polskie