Działalność bieżąca

PGW Wody Polskie

Damian Simiński Dodany dnia: 20 grudnia 2021 11:49

PGW Wody Polskie: przedsiębiorstwa złożyły 3280 wniosków taryfowych

Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjne znajdują się w samym środku trwającej kampanii taryfowej. Jak poinformowała, podczas ubiegłotygodniowego weebinarium taryfowego organizowanego przez Wodociągowca.pl i naszego partnera firmę CodiFive, Pani Agnieszka Zając – prawnik, ekspert ds. taryf w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, do Wód Polskich w bieżącej taryfikacji zostało złożonych 3280 o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na zdjęciu od lewej: Damian Simiński, Prezes Zarządu, jednoczesnie Redaktor Naczelny Wodociągowca.pl oraz Pani Agnieszka Zając - prawnik, ekspert ds taryf w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Na zdjęciu od lewej: Damian Simiński, Prezes Zarządu, jednoczesnie Redaktor Naczelny Wodociągowca.pl oraz Pani Agnieszka Zając - prawnik, ekspert ds taryf w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Wedle informacji od Pani ekspert, na ten moment pozytywnie rozpatrzone przez organ regulacyjny zostały 1723 wnioski taryfowe. Zostały one zatwierdzone, bądź na skutek złożenia pierwotnego wniosku, bądź po procesie odwoławczym, jeżeli Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego, jako organ II instancji, zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji.

Mieliśmy tych odwołań ponad 200” – mówi Agnieszka Zając – „Na dzień dzisiejszy mamy tych wniosków do rozpatrzenia jeszcze 26. Plus około 50 spraw będących w postępowaniach sądowych.”

 Wobec tego, iż większość tych spraw przekazywana była do ponownego rozpatrzenia, stroną przysługiwało prawo sprzeciwu.

Zauważyć należy, iż w ramach tego sprzeciwu sąd niestety ma bardzo ograniczone możliwości kontroli poprawności wydanej decyzji, gdyż ogranicza się tylko do weryfikacji poprawności przeprowadzonej procedury, tak przez organ pierwszej, jak i drugiej instancji. Więc pewne aspekty merytoryczne, które jeszcze do dnia dzisiejszego mogą budzić wątpliwości, czy to z naszej strony (Wód Polskich – przyp.red.), czy też ze strony przedsiębiorstw, nie są jeszcze poruszane przez sąd. Może to nastąpić na okoliczność ewentualnej skargi, jednak przy skardze sąd ma o wiele dłuższy termin procedowania. Tak więc na dzień dzisiejszy, pomimo, iż było kilka skarg, niestety, na co miał również wpływ Covid-19, sprawy te są rozpatrywane niejawnie, bądź są bardzo odwlekane w czasie.” – dodaje Pani Agnieszka Zając.  

Jak widać, przyjdzie nam wszystkim zatem jeszcze długo zaczekać na postanowienia sądów, a jednocześnie skutki odmów przyjęcia wniosków taryfowych składanych przez przedsiębiorstwa, czy też ocenę skuteczności składanych odwołań od odmowy przyjęcia wniosków taryfowych i skarg kierowanych do arbitrażu sądowego przez przedsiębiorstwa.

W kolejnych artykułach, które publikowali będziemy w tym tygodniu, szczegółowo opiszemy Państwu także stanowisko Wód Polskich zaprezentowane przez Panią Agnieszkę Zając, dotyczące ujmowania amortyzacji i podatków lokalnych w kosztach taryfowych, stosowania uzasadnionej marży zysku, a także o procedurze składania i rozpatrywania wniosków taryfowych.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Damian Simiński Dodany dnia: 20 grudnia 2021 11:49
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Inwestycja w technologię…

  Pierwsza taka inwestycja na Pomorzu Zachodnim

  Roboty trwały 18 miesięcy

  Płock: zakończenie przebudowy strategicznego ujęcia

  Ochrona danych osobowych…

  Kawa z ekspertem – wtorek, 22 lutego 2022 godz. 10:00

  MPWiK Warszawa zrealizuj…

  Nowa sieć kanalizacji sanitarnej na Bielanach