Pozostałe

Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 czerwca 2021 09:44

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w technologii wody i ścieków, z podstawami monitoringu wód i ścieków z uwzględnieniem akredytacji laboratoriów badawczych oraz z prawnymi, ekonomicznymi i przestrzennymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki wodnej. Dodatkowo słuchacze zdobędą umiejętności obsługi programu AUTOCAD@ i jego praktycznego  stosowania.

Do kogo studia są kierowane

Studia podyplomowe są adresowane do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera. Oferta skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego i  publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), którzy chcą uaktualnić lub  poszerzyć swoją wiedzę w obszarze technologii wody i ścieków w szeroko pojętym zakresie. Celem studiów

Kadra dydaktyczna

Studia prowadzone są przez pracowników: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Budownictwa i Architektury, Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie ESC, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz firmy GLOBAL SP. Z OO

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 01.06.2021 do 20.09.2021.  Podstawą przyjęcia na studia jest rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji (Link https://irk.zut.edu.pl/pl/)

Koszt uczestnictwa:        4200 zł. Opłatę za studia podyplomowe wnosi się po uruchomieniu studiów. Istnieje możliwość zapłaty w  ratach (maksymalnie czterech). Wystawiamy faktury

Kontakt:

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT - kierownik studiów

e-mail: hanna.siwek@zut.edu.pl

tel. 91 449 63 20 lub 793 525 004

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Bioinżynierii, Pracownia Chemii Ogólnej i Analizy Środowiska, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Informacje o studiach: http://spuwos.zut.edu.pl/index.php?id=7690&no_cache=1

Przebieg studiów

Czas trwania studiów: od 01.10.2021 do 30.09.2022

Terminy zajęć:  Termin rozpoczęcia zajęć w październiku zostanie ustalony i podany w momencie zebrania wymaganej liczby słuchaczy (minimum 12 osób). Studia trwają dwa semestry, przewidzianych jest około 10 zjazdów,  program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych, na które składają się: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia projektowe.  Zajęcia będą odbywały się w soboty i w niedziele w systemie hybrydowym, 1 lub 2 zjazdy w miesiącu, przy czym nie więcej niż połowa zjazdów (część wykładowa) odbędzie się w trybie on-line na platformie MS Teams. Ostateczny rozkład zajęć zostanie zatwierdzony po konsultacji ze słuchaczami.

Warunki ukończenia studiów:    Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Ocena końcowa: Ocena końcowa ukończenia studiów podyplomowych jest średnią z ocen z wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów i oceny egzaminu końcowego. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Program studiów

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 czerwca 2021 09:44
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Podyplomowe Studia Uzdat…

  ZUT zaprasza na studia branżowe

  Oczyszczalnia za ponad 4…

  Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych niewielkiej gminie Rząśnia

  Dobra informacja dla mie…

  Zbiornik Milanówka 3- umowa podpisana

  Zarybianie zbiorników Tr…

  Wpuścili 200 tysięcy sandaczy