Ustawy branżowe

Ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 30 października 2022 20:08

Na stronach Komisji Europejskiej można już znaleźć Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody z oczyszczonych ścieków, które ma  obowiązywać od czerwca 2023 r. Ma to być jeden ze sposobów na zatrzymanie deficytu wody w całej Unii Europejskiej.

Przez co rozumie się  „ponowne wykorzystanie wody”? Otóż  to nic innego jak ścieki z oczyszczalni poddawane obróbce do takiej jakości, która umożliwia ich przekazanie z powrotem do obiegu wody w instalacji.

Nie jest tajemnicą, że zasoby wodne UE znajdują się pod coraz większą presją- pustynnienie obszarów rolniczych to także problem w Polsce. Prowadzi to do deficytu wody, tj. sytuacji, w której zasoby wodne są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb, oraz do pogorszenia jakości wody. Odpowiedzią na te problemy może być ponowne wykorzystywanie odzyskanej wody z oczyszczonych ścieków w rolnictwie. Właśnie ukazało się specjalne rozporządzenie UE w tej sprawie, które ma zacząć obowiązywać już od 2023 roku. Dokument określa  minimalne wymogi dotyczące jakości wody, zarządzania ryzykiem i monitorowania w celu zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania wody.

Wytyczne są uzupełnione kilkoma praktycznymi przykładami, aby ułatwić stosowanie zasad. Ponowne wykorzystanie wody może ograniczyć pobór wody z wód powierzchniowych i podziemnych oraz promować bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi poprzez wielokrotne wykorzystanie wody w miejskim cyklu wodnym, zgodnie z celami UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

W kraju są już pierwsze instalacje do uzdatniania ścieków oczyszczonych na potrzeby rolnictwa. Mowa tu nie tylko o wodzie ze ścieków,  w całą unijną politykę odzyskiwania zasobów wodnych wpisują się też np. ogrody deszczowe, których i w Polsce już nie brakuje. Nie można zapominać również o budowaniu zbiorników retencyjnych.

Przyjęcie rozporządzenia Bruksela zapowiadała już 3 lata temu, tyle kraje unijne miały czasu, aby się do tego przygotować. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że dzięki proponowanym działaniom ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie mogłoby sięgnąć poziomu nawet 6,6 mld m sześć. rocznie.

Treść przetłumaczonego na język polski rozporządzenia dostępna jest po kliknięciu w poniższy link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52022XC0805(01)&from=EN&fbclid=IwAR1XVqPXHkvr78UncB0V4LdmAkGb6rkWOUgzMQjmXjiD2pLh1AXgj-X2MkM

Redaktor Wodociągowiec

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 30 października 2022 20:08
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Warszawa: mycie tysięcy …

  Gruntownie umyli 8,6 tysięcy ulicznych koszy na śmieci

  Pięknieje zabytkowa Wież…

  Warszawa: Roboty trwają od marca

  WFOŚiGW w Poznaniu przyj…

  Możliwe wsparcie na gospodarkę ścieków

  250 mln zł na system mon…

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada potężną inwestycję środowiskową