Inwestycje

Powstaje sieć kanalizacyjna i wodociągowa za 106 mln zł

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 22 stycznia 2023 20:02

W Czechowicach-Dziedzicach trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. W ramach inwestycji powstanie 51,30 km sieci kanalizacyjnej, 24,80 km sieci wodociągowej.

To projekt  realizowany wspólnie przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminę Czechowice-Dziedzice. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych ok. 1 500 budynków.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach współfinasowanego ze środków unijnych projektu to suma wielu, powiązanych ze sobą zadań: budowlanych (kanalizacja), modernizacyjnych (wodociągi) i odtworzeniowych (drogi), wykonywanych w trudnym, zurbanizowanym, zamieszkałym terenie, co wymaga stałego utrzymania dostępu i dojazdu do posesji oraz dostaw wody z istniejących wodociągów. Zakres koniecznych prac odtworzeniowych nawierzchni dróg jest bardzo duży i dotyczy w sumie 87 ulic.

Inwestycja z przeszkodami

- Koordynacja tych wszystkich działań nie jest łatwa. W terminowej realizacji kontraktów wystąpiło wiele przeszkód, które należało uwzględnić przy wydłużeniu terminów końcowych kontraktów. Pierwszym dużym problemem było ujawnienie w trakcie prac budowlanych prawie 250 niezgłoszonych i niezinwentaryzowane na planach sieci i urządzeń podziemnych. Innym problemem stanowiącym o przesunięcie terminu zakończenia umowy jest opóźnienie w wykonaniu przez operatora przyłączy energetycznych. Ogromnie istotnym dla terminu realizacji kontraktów było to, że realizacja projektu przypadła na okres trwania pandemii wirusa SARS-COV-2.  Wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak i w wielu innych przedsiębiorstwach, musieli się zmierzyć z bardzo wysoką absencję chorobową pracowników na budowie. Sytuacja ta w swojej konsekwencji miała decydujący wpływ na terminowość wykonywania prac przez poszczególnych wykonawców - informuje spółka PWiK w Czechowicach-Dziedzicach.

 Zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami tzw. specustawy covidowej na wnioski wykonawców o wydłużenie terminów umów do zamawiających (PIM, PWiK i Gmina) po przeanalizowaniu ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami musiały zostać zaakceptowane. Na to nałożyła się dodatkowo inflacja oraz wojna na Ukrainie i wynikający z nich znaczny wzrost cen materiałów wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie, co z kolei, w niektórych wypadkach, skutkowało koniecznością bardzo głębokiej analizy pod kątem możliwej zmiany wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnych okoliczności, o którą wnioskowali wykonawcy.

- To wszystko razem sprawiło, że nie wszystkie z przewidzianych w harmonogramach poszczególnych kontraktów zadań udało się zrealizować w terminie, a problem ten dotyczy zwłaszcza wykonania zamykających prace nowych nakładek asfaltowych. Mimo obiektywnych trudności udało się jednak wykonać bardzo dużo - podkreśla PWiK.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. do tej pory podłączyło ok. 465 budynków w ramach dotacji z Gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast ok. 78 budynków zostało podłączone własnym staraniem właścicieli nieruchomości. Zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej o 1725 osób przełożyło się na ilość dopływających na oczyszczalnię ścieków – jest to wzrost o ok. 4 tys.m3 miesięcznie.

Cały projekt rozbudowy sieci wod-kan w tym mieście ma kosztować łącznie ok. 106 mln zł.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: PWiK Czechowice-Dziedzice

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 22 stycznia 2023 20:02
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Strażniczki społeczeństw…

  W lipcu 2009 roku otrzymało swój pierwszy certyfikat

  Ministerstwo Finansów in…

  4 mld zł na inwestycje wod-kan dla gmin

  Zielona energia

  Łódzki ZWIK testuje elektryczne samochody. Testy mają pozwolić ocenić czy i jakie os…

  Sosnowiecke Wodociągi z …

  eBOK z e-płatnościami