Maszyny i urządzenia

Powstaje turbozespół parowo-gazowy

Szymon Różański Dodany dnia: 5 marca 2023 19:10

Należąca do Energi z Grupy ORLEN spółka CCGT Grudziądz rozpoczęła prace dotyczące budowy ujęcia i magistrali przesyłowej wody, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni.

Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum. Wykonawcą ujęcia wody będzie polska firma Budimex SA.

W zakres prac, które zostały jej powierzone, wejdą m.in.: budowa pompowni wody z Wisły oraz rurociągów technicznych między nią a samą elektrownią czy wykonanie systemów pomocniczych, w tym zasilania, sterowania i automatyki. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za realizację prac w korycie rzeki, w szczególności: odbudowę ostrogi, wzmocnienie brzegu i pogłębienie dna Wisły w rejonie ujęcia.

– Budowa ujęcia wody i magistrali wodnej to kolejny kluczowy etap realizacji elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Równolegle kontynuowane są działania związane z produkcją kluczowych maszyn i urządzeń bloku oraz konstrukcja obiektów na placu budowy. Dzięki profesjonalnemu podejściu i determinacji wszystkich zaangażowanych w projekt stron, realizowane prace przebiegają bezpiecznie, zarówno dla ludzi, jak i otaczającego nas środowiska, a także zgodnie z przyjętym harmonogramem – podkreśla Marcin Małek, prezes zarządu CCGT Grudziądz.

Nim prace nad ujęciem wody zostały podjęte, inwestor przeprowadził szeroki zakres badań i analiz, a także uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym przede wszystkim decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Wszystko to w celu zapewniania najwyższego możliwego bezpieczeństwa dla środowiska.

Postępy w budowie elektrowni

Blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie. Na terenie głównym elektrowni trwają obecnie zaawansowane prace budowlane. Zakończono już pierwszy etap procesu palowania części z obiektów głównych (budynku maszynowni, w którym umiejscowiony będzie turbozespół gazowo-parowy, oraz budynku kotła odzysknicowego HRSG). Przygotowywane są działania związane z wykonywaniem płyt fundamentowych.

Oprócz tego gotowe jest już zaplecze biurowe dla pracowników budowy oraz główna cześć placów składowych, dróg transportowych i parkingów. W uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu rozpoczęto też proces wzmocnienia odcinka ul. Skowronkowej, po której odbywały się będą transporty na teren budowanej elektrowni, wszystko to w celu minimalizacji utrudnień dla okolicznych mieszkańców.

Elektrownia w Grudziądzu jest też źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: ENERGA

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 5 marca 2023 19:10
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Rozwój cyfryzacji proces…

  Rozwój cyfryzacji procesów przetwarzania informacji

  Wielkopolska: Związki Za…

  Protest w Ostrowie Wielkopolskim

  Zaleją wodą nieczynne wy…

  Powstanie sztuczne „pojezierze”

  400 mln euro na inwesty…

  Jesienią „premiera” Niebieskiego ładu