Działalność bieżąca

Prezes M. Karolczak z państwowym odznaczeniem

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:18

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim skończyło 120 lat. Podczas jubileuszowej uroczystości upamiętniającej „urodziny” spółki- jej prezes Marek Karolczak został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uroczystość odbyła się 24 lutego w Ostrowskim Centrum Kultury. Była okazją do podsumowań, przypomnienia najważniejszych i przełomowych wydarzeń w 120 -letniej historii ostrowskiej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dokładnie w styczniu 1903 roku, nastąpiło uruchomienie zbiorowego publicznego wodociągu miejskiego, które dało początek służebnej działalności przedsiębiorstwa na rzecz społeczeństwa miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Celem nadrzędnym, który przyświeca spółce od 120 lat jest ciągła i bezawaryjna bez względu na porę dnia i roku dostawa wody do ostrowskich mieszkań i domów oraz odbiór ścieków.

Woda to niezbędny czynnik dla życia i zdrowia człowieka, dlatego Przedsiębiorstwo już od 120 lat produkuje ją i dostarcza poprzez sieć wodociągową, którą każdego roku systematycznie rozbudowuje, mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego.  Dostarczana mieszkańcom woda musi być odpowiedniej jakości - efekt ten Spółka osiąga dzięki możliwościom  techniczno – eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody, będącej strategicznym obiektem dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego .

Działalność człowieka naruszyła stan naturalnego środowiska i zdolność do samo regulacji, dlatego woda występująca w przyrodzie została zanieczyszczona . Te działania spowodowały konieczność budowy kanalizacji sanitarnej w mieście, którą Spółka systematycznie rozbudowuje oraz  przepompowni i oczyszczalni ścieków, kluczowych obiektów dla miasta.

Ostrowskie wodociągi dziś  to nowoczesne przedsiębiorstwo  wyposażone w narzędzia zarządzania infrastrukturą wodno – kanalizacyjną , rozbudowaną i nowoczesną flotę samochodów specjalistycznych oraz rozbudowany system informatyczny. To przedsiębiorstwo, które każdego dnia  dba o to, aby jakość usług świadczonych dla mieszkańców miasta Ostrowa była jak najwyższa i bezpieczna dla środowiska.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: WOD-KAN Ostrów Wielkopolski

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:18
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  100 lat łódzkiej kanaliz…

  Wcześniej ścieki wylewano na ulicę

  Dwie poważne awarie wodo…

  Dwie poważne awarie wodociągów

  RPP podwyższa stopy proc…

  RPP: stopy procentowe rosną po raz ósmy z rzędu